Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn brosiect allanol cydweithredol sy’n ceisio cynyddu’r nifer o ddisgyblion sy’n dewis ieithoedd mewn Prifysgolion. Yn ogystal â hynny, mae’r project yn ceisio gwella profiad y myfyriwr a hyrwyddo cyfleoedd i dreulio amser dramor.

Wedi’i sefydlu yn 2009, ymunodd Llwybrau at Ieithoedd Cymru â’r rhwydwaith oedd eisoes wedi’i sefydlu yn Lloegr gan ddod yn 10fed consortiwm rhanbarthol y gymuned Llwybrau at Ieithoedd. Wedi’i ariannu gan y Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW), roedd Llwybrau Cymru yn bartneriaeth rhwng holl Brifysgolion Cymru â CILT Cymru, Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ieithoedd. Roedd tîm y project wedi’i leoli yn CILT Cymru, ac yn gweithio dros Gymru gyfan.

Dros y blynyddoedd, rydym wedi adeiladu rhwydwaith gref o bartneriaid, gan gynnwys y Comisiwn Ewropeaidd, y Cyngor Prydeinig yn ogystal â’r holl ysgolion a cholegau y byddwn yn ymwneud â nhw’n rheolaidd gyda’n gweithgareddau.

Erbyn hyn, rydym yn y saithfed flwyddyn o gyflwyno ac mae ein strwythur wedi newid. Yn awr, rydym yn cael ein hariannu’n uniongyrchol gan 4 Prifysgol; Caerdydd, Bangor, Aberystwyth a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yn ogystal â Chyngor Prydeinig Cymru a Chomisiwn Ewropeaidd Cymru. Rydym hefyd yn derbyn cefnogaeth gan CBAC, ac mae rhai o’r tîm project wedi’u lleoli yma:

  • Yr Athro Claire Gorrara – Cyfarwyddwr Academaidd (Prifysgol Caerdydd)
  • Dafydd Watkin Williams – Cyfarwyddwr Cynorthwyol (CBAC)
  • Elen Davies – Rheolwr prosiect (CBAC)
  • Alison Hughes – Cydlynydd Digwyddiadau (CBAC)
  • Ruben Chapela – Swyddog Cymorth Prosiectau (Prifysgol Bangor)

Rydym yn cynnig rhaglen o weithgareddau bywiog, sy’n canolbwyntio ar ddisgyblion ac yn cynnwys Cystadleuaeth Spelling Bee Cenedlaethol Blwyddyn 7, Dosbarthiadau Meistr Astudiaethau Ffilm, Dosbarthiadau Meistr Diwylliannol ac Ieithoedd: Eich Llwybr at Lwyddiant. Rydym hefyd yn parhau i ddatblygu ein rhaglen Myfyrwyr Llysgenhadon Iaith (SLA) ac mae ein Llysgenhadon yn brysur iawn yn cynnal cyflwyniadau ‘Pam Astudio Ieithoedd……?’, cefnogi Ffeiriau Gyrfaoedd a chynnig cyngor cyffredinol i’r rhai hynny â diddordeb mewn ieithoedd. Fel estyniad i hyn, rydym hefyd yn cydlynu ein cynllun ‘Mabwysiadu Dosbarth’ sydd wedi ennill gwobrau. Mae’r cynllun yn cysylltu’r Llysgenhadon ag ysgol tra’u bod ar eu blwyddyn dramor.