SONY DSC

Ruben Chapela
Cydlynydd Prosiect – Gogledd Cymru
r.chapela@bangor.ac.uk
01248 382099
AALl: Ynys Môn; Ceredigion; Conwy; Sir Ddinbych; y Fflint; Gwynedd; Powys; Wrecsam

 

 

 

 

 

Meleri Jenkins
Cydlynydd Prosiect – De Cymru
JenkinsMH@cardiff.ac.uk
029 20874586
AALl: Blaenau Gwent; Bont ar Ogwr; Caerffili; Caerdydd; Sir Gaerfyrddin; Morgannwg; Merthyr Tydfil; Sir Fynwy; Castell-nedd Port Talbot; Casnewydd; Sir Benfro; Rhondda Cynon Taf; Abertawe; Torfaen

 

 

 

cg3

 

 

Yr Athro Claire Gorrara
2014- bresennol: Cyfarwyddwr Academaidd Llwybrau at Ieithoedd Cymru