*DIWEDDARIAD – Digwyddiadau Llwybrau at Ieithoedd Cymru 2020-21*

Yn sgil y pandemig bydeang a rheoliadau cadw pellter cymdeithasol Llywodraeth Cymru, rydym wrthi ar hyn o bryd yn addasu ein gweithgareddau a byddwn yn cynnal ein digwyddiadau yn ddigidol/rhithwir yn ystod y flwyddyn academaidd 2020-21. Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf am ein gweithgareddau dilynwch ni ar Twitter neu ymwelwch a’n tudalen Facebook .