Spelling Bee

O ganlyniad i’r sefyllfa gyda’r pandemig COVID-19 rydym wedi gorfod canslo Rownd Derfynol y ‘Spelling Bee’ 2019/20. Nid ydym yn siŵr ar hyn o bryd a fyddwn yn trefnu’r gystadleuaeth y flwyddyn nesaf o ganlyniad i’r ansicrwydd ynghlwm wrth drefnu digwyddiadau wyneb i wyneb yn y dyfodol.

Gallwch dal ddefnyddio adnoddau’r ‘Spelling Bee’ dal trwy ddilyn y ddolen ganlynol: https://spellingbeecymru.co.uk/