Spelling Bee Cymru National Final!

Routes Cymru National Spelling Bee Final

Dydd Mercher 4 Gorffennaf 2018, 11:00

Pleser yw cyhoeddi y bydd y Rownd Derfynol Genedlaethol yn cael ei chynnal ar Ddydd Mercher, 4dd Gorffennaf ym Mhrifysgol Abertawe, Fulton House, Campws Singleton. Os gyfyd unrhyw anhawster, yna cysylltwch â ni trwy ebost info@routesintolanguagescymru.co.uk.  Fel o’r blaen, mae manylion ar sut i gwblhau'r rowndiau dosbarth a’r ddolen i gyflwyno enwau enillwyr i’w canfod ar ein gwefan yma