Myfyrwyr cyfredol mewn prifysgolion a cholegau chweched dosbarth yw Myfyrwyr a Myfyrwyr Chweched Dosbarth sy’n Llysgenhadon Iaith ac maent yn astudio amrywiaeth eang o gyrsiau prifysgol ochr yn ochr gyda iaith fodern.

Mae Llysgenhadon Iaith Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn cael eu hyfforddi i ymweld ag ysgolion lleol i roi anerchiadau sy’n ysgogi myfyrwyr. Maent hefyd yn darparu sesiynau cymorth dosbarth ac hefyd yn mynychu ffeiriau gyrfaoedd. Bydd y cymorth hwn yn cael ei ddarparu’n rhithwir yn ystod y flwyddyn academaidd 2020-21. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni: info@routesintolanguagescymru.co.uk