Myfyrwyr cyfredol mewn prifysgolion a cholegau chweched dosbarth yw Myfyrwyr a Myfyrwyr Chweched Dosbarth sy’n Llysgenhadon Iaith ac maent yn astudio amrywiaeth eang o gyrsiau prifysgol ochr yn ochr gyda iaith fodern tramor.

Mae Llysgenhadon Iaith Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn cael eu hyfforddi i ymweld ag ysgolion lleol i roi anerchiadau sy’n ysgogi myfyrwyr. Maent hefyd yn darparu sesiynau cymorth dosbarth ac hefyd yn mynychu ffeiriau gyrfaoedd.

Gallwch wneud cais am ymweliad trwy glicio YMA

Beth am gwrdd â’n Llysgenhadon Iaith?