Rhaglen 1: Kimberly

Trefnu Ymweliad Llysgennad Iaith

Cliciwch yma a llenwch y ffurflen i drefnu ymweliad gan un o’n Llysgenhadon Iaith.

NODER:

  • Fe’ch cynghorir i adael hyd at tair wythnos pan yn gofyn am ymweliad gan Llysgennad-Myfyriwr.
  • Sesiwn Academaidd 2020-21 – Ni fyddwn yn medru trefu ymweliad gan Llysgennad Iaith tan ddechrau mis Tachwedd gan bod angen i ni drefnu’r hyfforddiant priodol cyn iddynt ymroi i’w dyletswyddau.
  • Ni fydd myfyrwyr ar gael yn ystod y cyfnodau canlynol o ganlyniad i arholiadau/gwyliau Prifysgol:

Gwyliau Nadolig: Dydd Sadwrn 19 Rhagfyr 2020 – Dydd Sul 10 Ionawr 2021

Cyfnod Arholiadau: Dydd Llun 18 Ionawr – Dydd Gwener 29 Ionawr 2021

Gwyliau’r Pasg: Dydd Sadwrn 27 Mawrth – Dydd Sul 18 Ebrill 2021

Cyfnod Arholiadau: Dydd Llun 17 Mai – Dydd Gwener 18 Mehefin 2021

Mi fydd gennym nifer gyfyngedig o Lysgenhadon Iaith ar gael ym mis Mehefin/Gorffennaf.