Cliciwch yma a llenwch y ffurflen i drefnu ymweliad gan un o’n Llysgenhadon Iaith.

NODER:

  • Fe’ch cynghorir i adael hyd at tair wythnos pan yn gofyn am ymweliad gan Llysgennad-Myfyriwr.
  • Sesiwn Academaidd 2019-20 – Ni fyddwn yn medru trefu ymweliad gan Llysgennad Iaith tan ddechrau mis Tachwedd gan bod angen i ni drefnu’r hyfforddiant priodol cyn iddynt ymroi i’w dyletswyddau.
  • Ni fydd myfyrwyr ar gael yn ystod y cyfnodau canlynol o ganlyniad i arholiadau/gwyliau Prifysgol:

Gwyliau Nadolig: Dydd Sadwrn 14 Rhagfyr 2019 – Dydd Sul 5 Ionawr 2020

Cyfnod Arholiadau: Dydd Llun 13 Ionawr – Dydd Gwener 24 Ionawr 2020

Gwyliau’r Pasg: Dydd Sadwrn 28 Mawrth – Dydd Sul 19 Ebrill 2020

Cyfnod Arholiadau: Dydd Llun 11 Mai – Dydd Gwener 12 Mehefin 2020

Mi fydd gennym nifer gyfyngedig o Lysgenhadon Iaith ar gael ym mis Mehefin/Gorffennaf.