Croeso i Gyfres Beilot Cyflwyniadau Rhithwir 2020 a gyflwynir gan Lysgenhadon Iaith Llwybrau at Ieithoedd Cymru. Yn ystod y gyfres, bydd ein Llysgenhadon Iaith yn cyflwyno amrywiaeth o sesiynau diddorol ac ysgogol ar ddysgu ieithoedd. Beth i ddisgwyl: gwybodaeth ar deithiau iaith ein myfyrwyr, chwalu chwedlau ynglŷn â dysgu ieithoedd, cwisiau, gwybodaeth am yrfaoedd gydag ieithoedd, ieithoedd yn y brifysgol a’r flwyddyn dramor.

Pennod 10: Megan

Gyrfaoedd a ieithoedd, teithiau dramor ac enwogion sy’n siarad ieithoedd gwahanol—dyma rai o’r pethau y bydd Megan, ein Llysgennad o Brifysgol Bangor, yn sôn amdanynt yn y bennod hon.

Pennod 9: Chloe

Wedi bod yn meddwl am beth allech ei wneud yn ystod y flwyddyn dramor? Ymunwch â Chloe wrth iddi ddisgrifio sut gwnaeth ei hangerdd am Almaeneg a Sbaeneg arwain at flwyddyn dramor bythgofiadwy.

Pennod 8: Jennie

Mae ieithoedd yn agor drysau! Ymunwch â Jennie o Brifysgol Bangor a’i ffrindiau wrth iddynt siarad am eu teithiau iaith a dysgwch paham y dylech ystyried dysgu ieithoedd!

Pennod 7: Lisa

Hoffech chi wybod mwy am y flwyddyn dramor? Ymunwch â Lisa o Brifysgol Caerdydd wrth iddi siarad am ei phrofiadau cyffrous ym Mharis ar ei blwyddyn dramor.

Pennod 6: Eleri

Ymunwch ag Eleri o Brifysgol Aberystwyth er mwyn dysgu sut gall ieithoedd fod yn hwyl ac i wybod mwy am adnoddau defnyddiol a all eich galluogi i ymarfer eich sgiliau iaith!

Pennod 5: Ethan

Gwrandewch ar Ethan o Brifysgol Bangor yn disgrifio ieithoedd fel un o’i archbwerau! Cewch hefyd sesiwn flasu Almaeneg. Gwyliwch nawr er mwyn cal mynediad i fydysawd hudolus dysgu ieithoedd.

Pennod 4: Stephanie

Hoffech chi wybod sut i wella eich sgiliau iaith? Mae Stephanie, ein Llysgennad Iaith o Brifysgol Abertawe yn rhannu nifer o adnoddau defnyddiol er mwyn eich helpu i ddysgu ieithoedd. Cewch wybod am ei thaith iaith bersonol hi, ac mae yna gwis diddorol hefyd!

Pennod 3: Louise

Esbonia Louise, ein Llysgennad Iaith, paham bod ieithoedd yn bwysig a sut gwnaeth hi ddysgu Cymraeg, Ffrangeg, Sbaeneg ac Eidaleg. Mae Louise yn chwalu rhai chwedlau hefyd am ieithoedd ac yn sôn am bosibiliadau cyffrous wrth ddysgu ieithoedd!

Pennod 2: Abheesh

Mae ein Llysgennad Iaith, Abheesh, yn rhoi trosolwg o’i daith iaith ef wrth fyw ym Mauritius ac astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Abheesh hefyd yn chwalu rhai chwedlau cyffredin am ddysgu ieithoedd ac yn esbonio’r manteision lu wrth ddysgu ieithoedd modern heddiw.

Pennod 1: Kimberly

Yn y Cyflwyniad Rhithwir Llwybrau at Ieithoedd Cymru hwn, bydd ein Llysgennad Iaith, Kimberly, yn siarad am fanteision dysgu ieithoedd modern, yn cyflwyno ei thaith iaith bersonol hi ac yn sôn am yrfaoedd posibl gydag ieithoedd gwahanol. Fel y sonnir, gellir cyrraedd y cwis trwy glicio ar y ddolen hon: https://forms.gle/AcBcVwAWUFrsCKya9

Trefnu Ymweliad Llysgennad Iaith

Cliciwch yma a llenwch y ffurflen i drefnu ymweliad gan un o’n Llysgenhadon Iaith.

NODER:

  • Fe’ch cynghorir i adael hyd at tair wythnos pan yn gofyn am ymweliad gan Llysgennad-Myfyriwr.
  • Sesiwn Academaidd 2020-21 – Ni fyddwn yn medru trefu ymweliad gan Llysgennad Iaith tan ddechrau mis Tachwedd gan bod angen i ni drefnu’r hyfforddiant priodol cyn iddynt ymroi i’w dyletswyddau.
  • Ni fydd myfyrwyr ar gael yn ystod y cyfnodau canlynol o ganlyniad i arholiadau/gwyliau Prifysgol:

Gwyliau Nadolig: Dydd Sadwrn 19 Rhagfyr 2020 – Dydd Sul 10 Ionawr 2021

Cyfnod Arholiadau: Dydd Llun 18 Ionawr – Dydd Gwener 29 Ionawr 2021

Gwyliau’r Pasg: Dydd Sadwrn 27 Mawrth – Dydd Sul 18 Ebrill 2021

Cyfnod Arholiadau: Dydd Llun 17 Mai – Dydd Gwener 18 Mehefin 2021

Mi fydd gennym nifer gyfyngedig o Lysgenhadon Iaith ar gael ym mis Mehefin/Gorffennaf.