2 posts from Brittany


TECHNOLEG A CHYFRYNGAU CYMDEITHASOL

May 15, 2019

Eironig iawn ydi testun y blog hwn. Technoleg – mae o’n rywbeth mor wych, defnyddiol, ond eto’n medru creu cymaint o drafferth. Ac yn yr achos yma ; dim byd ond trafferth. Dw i wedi cael cryn drafferth gyda’r cyfrifiadur yn

YR AMGYLCHEDD

March 4, 2019

YR AMGYLCHEDD Coucou, et bienvenue !!! Reit, dw i ‘RIOED di sgwennu blog o’r blaen ac erioed wedi bod yn dda efo geiria (cliché, sori) ond dw i am roi cynnig arni ry’ fath. Dw i’n edrych ymlaen yn arw