Gweler isod dolenni i waith papur allai fod yn ddefnyddiol wrth gynorthwyo’r broses o wneud cais yn eich ysgol chi:

Cliciwch yma am Ffurflen Gais (trwy garedigrwydd Ysgol Bryngwyn)

Cliciwch yma am enghraifft Llythyr i Rieni(trwy garedigrwydd Anna Vivian Jones, Arweinydd Dysgu ar gyfer ITM, ERW)

Diolch i chi’ch dau am eich cyfraniad gwerthfawr.