Gwobr Tîm Llysgenhadon Iaith 2018/19

Rhoddir y wobr hon i’r tîm Llysgenhadon Iaith sydd wedi dangos ymrwymiad, creadigrwydd, brwdfrydedd a llwyddiant wrth godi proffil Ieithoedd Tramor Modern yn eu hysgol.  Caiff y timoedd eu henwebu gan eu hysgolion.

Lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen enwebu isod erbyn Dydd Gwener, 25ain Hydref. Rydym wedi newid y broses enwebu eleni, felly darllenwch y ffurflen yn ofalus. Anfonwch y ffurflen wedi ei chwblhau at info@routesintolanguagescymru.co.uk

Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen: Taflen enwebu tim Llysgenhadon Iaith y Flwyddyn_2019

Amlinellir y dyddiadau allweddol isod:

Dydd Gwener 25ain Hydref 2019 Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau
Tachwedd 2019 Beirniadu
Hydref/Tachwedd 2019 Cyhoeddi’r enillwyr

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth: info@routesintolanguagescymru.co.uk