Gwobr Tîm Llysgenhadon Iaith 2018/19

Rhoddir y wobr hon i’r tîm Llysgenhadon Iaith sydd wedi dangos ymrwymiad, creadigrwydd, brwdfrydedd a llwyddiant wrth godi proffil Ieithoedd Tramor Modern yn eu hysgol.  Caiff y timoedd eu henwebu gan eu hysgolion.

**Bydd ffurflenni enwebu/meini prawf ar gyfer Gwobr Tîm Llysgenhadon Iaith y Flwyddyn 2018-19 yn cael eu uwchlwytho yma yn y man**

Amlinellir y dyddiadau allweddol isod:

Dydd Gwener 27ain Medi 2019 Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau
Hydref 2019 Beirniadu
Hydref/Tachwedd 2019 Cyhoeddi’r enillwyr

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth: info@routesintolanguagescymru.co.uk