Gwobr Tîm Llysgenhadon Iaith 2017/18

Rhoddir y wobr hon i’r tîm Llysgenhadon Iaith sydd wedi dangos ymrwymiad, creadigrwydd, brwdfrydedd a llwyddiant wrth godi proffil Ieithoedd Tramor Modern yn eu hysgol.  Caiff y timoedd eu henwebu gan eu hysgolion.

Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen gais: Taflen enwebu – Gwobr Disgyblion Llysgenhadon Iaith

Cliciwch yma am feini prawf y wobr: Meini Prawf – Gwobr Disgyblion Llysgenhadon Iaith

 

Amlinellir y dyddiadau allweddol isod:

Dydd Gwener 5ed Hydref 2018 Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau
Hydref 2018 Beirniadu
Hydref/Tachwedd 2018 Cyhoeddi’r enillwyr

 

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth: info@routesintolanguagescymru.co.uk