Gwobr Tîm Disgyblion Llysgenhadon Iaith 2014/15

Mae’r wobr hon yn cael ei gynnig i’r timau Llysgennad Iaith sydd wedi dangos ymrwymiad, creadigrwydd, brwdfrydedd a llwyddiant wrth godi rôl ITM yn eu hysgol. Bydd y meini prawf beirniadu yn seiliedig ar gyfranogiad, sgiliau cyflwyno, ymddygiad proffesiynol a gweithgareddau allgyrsiol.

Cliciwch yma am ffurflen enwebu.

Cliciwch yma ar gyfer meini prawf beirniadu.

Ebrill 29ain 2016 Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau
Mai 2016 Beirniadu
Mehefin 2016 Cyhoeddi’r enillwyr – Ysgol Bryngwyn
Gorfennaf 2016                  Cyflwyno’r wobr

Cysylltwch â info@routesintolanguagescymru.co.uk am ragor o wybodaeth.