Hyfforddiant Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith 2018/19

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru, mewn cydweithrediad â chonsortia rhanbarthol, yn cynnig diwrnodau hyfforddiant am ddim i Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith ar y dyddiadau canlynol:

Digwyddiad Dyddiad Lleoliad Cofrestru
Hyfforddiant EAS  Tachwedd 2018  I’w gadarnhau
Hyfforddiant GwE
Hyfforddiant ERW
Hyfforddiant CSC

Gallwch sicrhau eich lle drwy glicio ar y ddolen cofrestru yn y tabl uchod. Mae lleoedd yn gyfyngedig i 5 disgybl o bob ysgol.

Bydd grŵp o ddisgyblion yn cael eu hyfforddi i fod yn gyfrifol am hyrwyddo dysgu iaith dramor yn eu hysgol, gyda’r bwriad o newid agweddau ac argraffiadau. Mae Llysgenhadon Iaith yn trefnu digwyddiadau a gweithgareddau o fewn cymuned yr ysgol mewn partneriaeth â’u hathrawonMyfyrwyr Llysgenhadon Iaith a rhanddeiliaid eraill.

Y prif nod yw cynyddu nifer y disgyblion sy’n parhau gyda’u hastudiaeth ITM yng Nghyfnod Allweddol 4.

Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost at: info@routesintolanguagescymru.co.uk