Hyfforddiant Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith 2019/20

**Byddwn yn ychwanegu dyddiadau ar gyfer diwrnodau hyfforddi y flwyddyn academaidd hon yn y man**

Digwyddiad Dyddiad Lleoliad Cofrestru
Hyfforddiant EAS 27 Tachwedd 2019 Ysgol Gyfun Cwm Rhymni (Gwyndy)  
Hyfforddiant CSC      
Hyfforddiant GwE      
Hyfforddiant ERA      

Gallwch sicrhau eich lle drwy glicio ar y ddolen cofrestru yn y tabl uchod. Mae lleoedd yn gyfyngedig i 5 disgybl o bob ysgol.

Bydd grŵp o ddisgyblion yn cael eu hyfforddi i fod yn gyfrifol am hyrwyddo dysgu iaith dramor yn eu hysgol, gyda’r bwriad o newid agweddau ac argraffiadau. Mae Llysgenhadon Iaith yn trefnu digwyddiadau a gweithgareddau o fewn cymuned yr ysgol mewn partneriaeth â’u hathrawonMyfyrwyr Llysgenhadon Iaith a rhanddeiliaid eraill.

Y prif nod yw cynyddu nifer y disgyblion sy’n parhau gyda’u hastudiaeth ITM yng Nghyfnod Allweddol 4.

Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost at: info@routesintolanguagescymru.co.uk