Hyfforddiant Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith 2018/19

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru, mewn cydweithrediad â chonsortia rhanbarthol, yn cynnig diwrnodau hyfforddiant am ddim i Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith ar y dyddiadau canlynol:

Digwyddiad Dyddiad Lleoliad Cofrestru
Hyfforddiant EAS  27 Tachwedd 2018  Ysgol Cwm Rhymni (Gwyndy)  
Hyfforddiant GwE 3dd Ebrill, 2019 Ysgol Eirias, Bae Colwyn https://bit.ly/2NiKnBX
Hyfforddiant ERW 15 Mawrth, 2019 Stadiwm Liberty, Abertawe Cysylltwch gyda ERW yn uniongyrchol
Hyfforddiant CSC 12ed Mawrth 2019 Birchwood House, University Hall, Caerdydd https://bit.ly/2TDFHsQ

Gallwch sicrhau eich lle drwy glicio ar y ddolen cofrestru yn y tabl uchod. Mae lleoedd yn gyfyngedig i 5 disgybl o bob ysgol.

Bydd grŵp o ddisgyblion yn cael eu hyfforddi i fod yn gyfrifol am hyrwyddo dysgu iaith dramor yn eu hysgol, gyda’r bwriad o newid agweddau ac argraffiadau. Mae Llysgenhadon Iaith yn trefnu digwyddiadau a gweithgareddau o fewn cymuned yr ysgol mewn partneriaeth â’u hathrawonMyfyrwyr Llysgenhadon Iaith a rhanddeiliaid eraill.

Y prif nod yw cynyddu nifer y disgyblion sy’n parhau gyda’u hastudiaeth ITM yng Nghyfnod Allweddol 4.

Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost at: info@routesintolanguagescymru.co.uk