Hoffech chi fod yma…?

Hoffem ni! Rydym ni yma yn Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn awyddus iawn i bobl o bob oedran i roi tro ar ddysgu ieithoedd. Dyna paham ein bod ni wedi penderfynu ail-lansio ein cyfres o gardiau post gyda brawddegau defnyddiol mewn Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg, Eidaleg, Tsieneeg a Japaneeg, a gallwch astudio’r ieithoedd yma mewn prifysgolion yng Nghymru. Ewch ati i lawrlwytho’r cardiau post lliwgar yma a beth am anfon un at rywun nad ydych wedi ei gweld ers tro? Cliciwch ar yr iaith ar waelod pob llun er mwyn lawrlwytho’r cerdyn post.

Gwireddu’r Freuddwyd gyda Ieithoedd

**Byddwn yn uwchlwytho taflenni wedi eu diweddaru ar gyfer 2020 yma’n fuan**

Dyma adnodd cyffrous a fydd yn eich rhoi ar ben ffordd ar gyfer gyrfa lwyddiannus.  Mae pob un o’r taflenni gyrfaoedd isod yn edrych ar sut gall ieithoedd eich cynorthwyo yn y maes dan sylw gan roi cyngor ar wefannau defnyddiol er mwyn eich galluogi i wneud fwy o ymchwil. Defnyddiwch yr adnodd hwn er mwyn GWIREDDU EICH BREUDDWYD a chael eich swydd ddelfrydol trwy ddefnyddio eich sgiliau iaith!

Au Pair Busnes ac Adwerthu Gwasanaeth Diplomyddol Rheoli Trychinebau Peirianneg
Ffilm a Theledu TG a Chyfrifiadureg Cyfieithu ar y Pryd Newyddiaduraeth Y Gyfraith
Marchnata Y Cyfryngau ac Adloniant Meddygaeth Hyfforddwr Gweithgareddau Awyr Agored Cynorthwyydd Personol
Peilot Chwaraeon Proffesiynol Addysgu TESOL
(Addysgu Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill)
Teithio a Thwristiaeth – Maes Awyr
Teithio a Thwristiaeth – Llong Bleser Teithio a Thwristiaeth – Gwesty