Cystadleuaeth Spelling Bee Cenedlaethol Cymru

image for launch plainMae’r digwyddiad blynyddol hwn yn cefnogi myfyrwyr blwyddyn 7 sy’n astudio Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg a Chymraeg Ail Iaith. Mae’r gystadleuaeth yn galluogi disgyblion i wella eu sillafu a geirfa, yn annog ynganiad cywir ac yn bwysicaf oll yn codi lefelau hyder. Yn wahanol i Spelling Bee uniaith, mae disgyblion yng Nghymru yn cael y dewis o gael eu geiriau yn Gymraeg neu Saesneg.

Mae disgyblion yn cystadlu mewn rowndiau ysgol rhagbrofol ac yn gorffen gyda’r rownd derfynol ar ddiwedd y tymor haf. Croesawyd disgyblion o ysgolion ledled Cymru I gystadlu am y teitlau cenedlaethol yn y pedair iaith.

Gwefan y Spelling Bee

https://spellingbeecymru.co.uk/

Mae’r wefan hon yn darparu’r adnoddau sydd eu hangen i redeg y gystadleuaeth yn eich ysgol, gan gynnwys:

  • Canllaw Athrawon
  • Rhestrau’r Geiriau
  • Rhaglen Cyfrifiadur (Spelling Bee)
  • Gemau Dysgu

Canllaw Athrawon

Spelling Bee User Guide Cymraeg

Amserlen Spelling Bee 2016/17

Digwyddiad Dyddiad
Spelling Bee – Cofrestru’n agor: 26/09/17
ROWND 1:

Cystadleuaeth dosbarth – Dyddiad cau

22/12/17
ROWND 2:

Rownd cyntaf yr ysgol – Dyddiad cau

16/02/18
ROWND 3:

Rownd derfynol yr ysgol – Dyddiad cau

29/03/18
Rownd derfynol genedlaethol 04/07/18

Ffurflen gyflwyno ennillwyr (cam 1-3)

 Cliciwch ar y botwm perthnasol isod er mwyn cyflwyno’r enillwyr.
 

Oriel Lluniau a Fideo

Lluniau: Fideo:
Lluniau 2014/15

Lluniau 2015/16

Lluniau 2016/17