Cystadleuaeth Sillafu Genedlaethol y Spelling Bee

image for launch plainMae’r digwyddiad blynyddol hwn ar gyfer disgyblion blwyddyn 7 sy’n astudio Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg a Chymraeg Ail Iaith. Mae’r gystadleuaeth yn galluogi disgyblion i wella eu sillafu a geirfa, yn annog ynganiad cywir ac yn bwysicaf oll yn codi lefelau hyder. Yn wahanol i Spelling Bee uniaith, mae disgyblion yng Nghymru yn cael y dewis o gael eu geiriau yn Gymraeg neu Saesneg.

Mae disgyblion yn cystadlu mewn rowndiau ysgol rhagbrofol ac yn gorffen gyda’r rownd derfynol ar ddiwedd tymor yr haf. Croesawir disgyblion o ysgolion ledled Cymru i gystadlu am y teitlau cenedlaethol yn y pedair iaith.

Gwefan y Spelling Bee

https://spellingbeecymru.co.uk/

Mae’r wefan hon yn darparu’r adnoddau sydd eu hangen i redeg y gystadleuaeth yn eich ysgol, gan gynnwys:

  • Canllaw Athrawon
  • Rhestrau’r Geiriau
  • Rhaglen Cyfrifiadur (Spelling Bee)
  • Gemau Dysgu

Ffurflen gyflwyno ennillwyr (cam 1-3)

 Cliciwch ar y botwm perthnasol isod er mwyn cyflwyno enwau’r enillwyr.
 

Canllaw i Athrawon

Spelling Bee User Guide Cymraeg

Amserlen Spelling Bee 2018/19

Tymor Nifer o eiriau i’w dysgu Nifer o fyfyrwyr sy’n mynd ymlaen (fesul iaith) Dyddiad cau cyflwyno
Cam 1 (Dosbarth)

 

Hydref 25

(Rhestr Geiriau 1)

10 (fesul dosbarth)

 

21/12/18
Cam 2 (Ysgol 1)

 

Gwanwyn 50

(Rhestr Geiriau 1 + 2)

5 (o’r ysgol)

 

22/02/19
Cam 3 (Rownd derfynol yr ysgol)

 

Gwanwyn/

Haf

75

(Rhestr Geiriau 1 + 2 + 3)

2 (o’r ysgol)

 

Cam 4 (Rownd Derfynol Genedlaethol)

 

Haf 100

(Rhestr Geiriau 1+2+3+4 + 2 + 3 + 4)

Cyhoeddi pencampwyr y Gystadleuaeth Sillafu

 

28 Mehefin 2019

Prifysgol Bangor

 

Oriel Lluniau a Fideo

Lluniau: Fideo:
Lluniau 2014/15

Lluniau 2015/16

Lluniau 2016/17

Lluniau 2017/18