Chief SLAs 2

Myfyrwyr israddedig yw’r Llysgenhadon Iaith (SLAs) sy’n astudio ieithoedd modern naill ai fel gradd neu fel rhan o’i gradd. Ar hyn o bryd, mae gennym Lysgenhadon wedi’u recriwtio o Brifysgol Caerdydd, Prifysgol Bangor, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd. Maent yn cael eu recriwtio gan eu tiwtoriaid, ac maen nhw i gyd wedi mynychu digwyddiad hyfforddi cenedlaethol.

Mae’r Llysgenhadon yn bwysig iawn i waith Llwybrau Cymru. Mae’r Llysgenhadon yn chwarae rôl allweddol wrth gyflawni’r brîff o gynyddu’r nifer o ddisgyblion ysgol sy’n astudio ieithoedd. Mae eu mewnbwn mewn arddangosfeydd, cynadleddau a sgyrsiau mewn ysgolion yn hynod o werthfawr. Nid yn unig mae eu negeseuon yn codi brwdfrydedd ymysg disgyblion ysgol ac yn eu hannog i feddwl yn fwy cadarnhaol am ddysgu ieithoedd, ond maen nhw hefyd yn helpu i bontio’r bwlch rhwng ysgol/coleg a’r brifysgol.

Wales, Europe and The World event at City Hall, Cardiff.  © WALES NEWS SERVICE

Mae Llysgenhadon Iaith yn cynnig y gwasanaethau canlynol i ysgolion a cholegau:

  • Cyflwyno trafodaethau cymell
  • Bodd yn rhan o’r staff ar stondinau mewn arddangosfeydd fel ffeiriau gyrfaoedd a nosweithiau rhieni
  • Cyfrannu at ddigwyddiadau a gweithgareddau’n ymwneud â iaith
  • Darparu cefnogaeth i dimau o ddisgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith
  • Bod yn gyswllt Mabwysiadu Dosbarth yn ystod y flwyddyn dramor

 

Os hoffech wybod mwy am sut y gallai Llysgenhadon gefnogi ITM yn eich ysgol, cysylltwch â’r tîm Llwybrau at Ieithoedd Cymru.

Os hoffech drefnu trafodaeth ar yrfaoedd gan un o’n Llysgenhadon, llenwch y ffurflen archebu.

Cilt Cymru at City Hall Cardiff Pics Darren Britton © WALES NEWS SERVICE
Dylid nodi nad yw’n Llysgenhadon Iaith wedi derbyn gwiriad DBS ac felly rydym yn mynnu bod cwmni gyda nhw bob amser yn ystod eu hymweliadau ag ysgolion.