Lingo Map

Dilynwch ein Llysgenhadon Iaith o gwmpas y byd wrth iddynt gychwyn ar eu trydydd flwyddyn dramor. Ar ôl cael y dasg o ysgrifennu blogiau ar bynciau penodol o’r fanyleb arholiad TGAU, mae’r myfyrwyr yn rhannu uchafbwyntiau personol a blasau diwylliannol o bob cwr o Ewrop a thu hwnt. LingoMap yw canlynydd y cynllun gwobrwyedig ‘Mabwysiadu Dosbarth’. Hailgynllunio i wneud defnydd o dechnolegau newydd, rydym yn anelu i gyrraedd cynulleidfa ddosbarth ehangach ar draws Cymru. Mae LingoMap hefyd yn darparu llwyfan gweledol a rhyngweithiol i ddangos i’r disgyblion y cyfleoedd byd-eang sydd ar gael iddynt drwy astudio ieithoedd. Cyfeiriwch at y canllaw syml; hefyd yr amserlen blog i weld pa bynciau sydd yn cael eu cwmpasu gan ein teithwyr.