Dyma rhai o Lysgenhadon Iaith eleni…

Enw: Caitlin

Prifysgol: Caerdydd

Blwyddyn Astudio: 2

Ieithoedd: Sbaeneg a Ffrangeg i ddechreuwyr

 

Pam ddewisoch chi astudio ieithoedd yn y brifysgol?

Wrth astudio ar gyfer TAGU roedd fy athro ieithoedd yn wych, dyna pryd y sylweddolais cymaint yr oeddwn yn hoffi astudio ieithoedd. Penderfynais wedyn, wrth astudio ar gyfer fy Lefel A y hoffwn astudio busnes hefyd. Wedi i mi ymchwilio mewn i’r gwahanol bosibiliadau, des i ar draws y cwrs Rheoli mewn Busnes gyda Sbaeneg. Roedd hyn yn ddewis perffaith i mi gan ei fod yn cyfuno fy hoff bynciau, rwyf hefyd wedi cael y cyfle i ddysgu iaith newydd sef Ffrangeg.

 

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am eich cwrs gradd?

Rwy’n mwynhau cwrdd â phobl newydd o wahanol wledydd gan wybod fod gen i’r gallu i siarad gyda nhw mewn mwy nag un iaith. Rwyf wedi gwneud sawl ffrind tra’n astudio ieithoedd yn y brifysgol ac mae hefyd yn gyfle i mi allu ymarfer siarad Almaeneg mewn modd anffurfiol a hamddenol.

 

Pam yr oeddech am hyfforddi i fod yn Lysgennad Iaith?

Rwyf wrth fy modd yn astudio dau bwnc gwahanol gan ei fod yn hynod o ddiddorol. Gydag ieithoedd, mae’n hawdd gweld y datblygiad a’r gwelliannau wrth i’r cwrs fynd yn ei flaen ac mae hyn yn rhoi boddhad mawr i mi. Y rhan o’r cwrs dwi’n edrych ymlaen ati yn fwyaf yw fy mlwyddyn dramor yn Sbaen. Fydd hyn yn gyfle unigryw i brofi ffordd arall o fyw gan wella fy sgiliau iaith mewn ffordd na fyddai’n bosib yn y dosbarth.

 

Pa sgiliau ydych chi’n meddwl y byddwch yn eu datblygu drwy eich gwaith fel llysgennad iaith?

Rwyf am fod yn Llysgennad Iaith er mwyn helpu eraill i weld pwysigrwydd astudio ieithoedd. Hoffwn ddefnyddio’r rôl i ddangos cymaint o hwyl a ellir cael wrth ddysgu iaith ac i brofi nad oes rhaid bod yn ofn eu hastudio.

 

Beth yw eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol (wedi i chi raddio)?

Dwi ddim yn hollol siŵr be hoffwn wneud ar ôl graddio ond rwy’n hyderus y byddwn yn mwynhau swydd mewn busnes ble gallaf ddefnyddio fy Sbaeneg. Yn ogystal â hyn, hoffwn barhau i ddatblygu fy sgiliau iaith ac efallai dysgu rhai newydd.