Dangosiadau Ffilm a Gweithdai Safon Uwch

Yr hydref hwn, bydd Llwybrau at Ieithoedd Cymru a Swyddfa’r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru yn dangos cyfres o ffilmiau safon Uwch mewn ieithoedd tramor yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd.

Bydd y ffilmiau yn cefnogi’r cwricwlwm Ieithoedd Tramor Modern (ITM), a hefyd yn cyfoethogi profiad y myfyrwyr.

Gellir prynu tocynnau yn uniongyrchol o Ganolfan Celfyddydau Chapter (gweler y rhestr o ffilmiau isod). Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, ac maen nhw’n cael eu cynnig ar sail cyntaf i’r felin.

Yn ogystal â’r dangosiadau hyn, bydd Llwybrau at Ieithoedd Cymru ac Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd yn cynnig Gweithdai Ffilm (dyddiadau i’w cadarnhau).

Drwy ddadansoddi testunau allweddol, fel prif themâu a chymeriadau, bydd y gweithdai yn anelu at gryfhau dealltwriaeth y myfyrwyr o’r ffilmiau ac ysgogi trafodaeth a gwaith meddwl pellach. Mae’r digwyddiad hefyd yn rhoi cyfle i athrawon gael gwybodaeth gan y tiwtoriaid Addysg Uwch, a sefydlu cysylltiadau â’r brifysgol ar yr un pryd.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Alison Hughes ar 02920 265466 neu ewch i’n gwefan routesintolanguagescymru.co.uk

 

Dangosiadau Ffilm Safon Uwch – Wedi canslo

Sinema Chapter
Heol y Farchnad, Caerdydd, CF5 1QE
Ffôn: 029 2030 4400
Pris: £2.00 y person ar gyfer pob ffilm, gyda chymhorthdal

Cynigir pob ffilm am gost cymhorthdal gan Swyddfa’r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru. Darperir cinio.

 

Rhestr o’r ffilmiau

amelie

Ffilm Ffrengig: Amelie Mercher 30/09/15 10:00Merch ddiniwed a naïf ym Mharis yw Amelie, ac mae ganddi ei syniadau ei hun am gyfiawnder. Mae’n penderfynu helpu pobl o’i chwmpas ac, ar hyd y ffordd, yn darganfod cariad.

Archebwch docynnau yma: http://www.chapter.org/season/european-languages-film-season-schools
Dyddiad cau ar gyfer archebu: 16/09/2015

 haine

Ffilm Ffrengig: La Haine Mercher 30/09/15 10:0024 awr ym mywyd tri dyn ifanc ym maestrefi Ffrainc y diwrnod ar ôl terfysg treisgar.

Archebwch docynnau yma: http://www.chapter.org/season/european-languages-film-season-schools
Dyddiad cau ar gyfer archebu: 16/09/2015

labyrinth

Ffilm Sbaeneg: Pans Labyrinth Mercher 14/10/15 10:00Yn Sbaen yn 1944, mewn cyfnod o rym gwleidyddol gan y Falange, mae llysferch ifanc swyddog sadistaidd yn y fyddin yn dianc i fyd ffantasi arswydus, ond sydd eto’n hudolus.

Archebwch docynnau yma: http://www.chapter.org/season/european-languages-film-season-schools
Dyddiad cau ar gyfer archebu: 30/09/15

women on verge

Ffilm Sbaeneg: Women on the verge of a nervous breakdown Mercher 14/10/15 10:00Ar strydoedd Madrid, mae byd Pepa yn chwalu. Mae ei chariad yn ei gadael. Ac yna mae’n cyfarfod â’i wraig. A’i fab. A’i gariad newydd. Yn y cyfamser, mae ffrind gorau Pepa yn cael ei dal yn ei hargyfwng rhamantus ei hun gydag unigolyn sydd dan amheuaeth o gyflawni trosedd. Mae hyn oll yn gadael Pepa gyda dim ond y gyrrwr tacsi i’w helpu i lywio y Gran Vía sydd o’i blaen.

Archebwch docynnau yma: http://www.chapter.org/season/european-languages-film-season-schools
Dyddiad cau ar gyfer archebu: 30/09/15

lenin

Ffilm Almaeneg: Goodbye Lenin Mercher 4/11/15 10:00Yn 1990, er mwyn amddiffyn ei fam fregus rhag sioc farwol ar ôl coma hir, mae’n rhaid i ddyn ifanc beidio â gadael iddi sylweddoli bod ei chenedl annwyl, Dwyrain yr Almaen, fel yr oedd hi’n ei gofio, wedi diflannu.

Archebwch docynnau yma: http://www.chapter.org/season/european-languages-film-season-schools
Dyddiad cau ar gyfer archebu: 21/10/15

 

Gweithdai Ffilm Safon Uwch

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru a Phrifysgol Caerdydd yn cynnig cyfres o weithdai ffilm i gefnogi’r cwricwlwm Ffrangeg, Sbaeneg ac Almaeneg. Bydd y gweithdai yn trafod y ffilmiau a gafodd eu dangos yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter. Eu nod yw gwella lefelau gwybodaeth myfyrwyr a’u dealltwriaeth. Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd fydd yn hybu’r gweithdai, a darperir lluniaeth ysgafn.

I sicrhau eich lle, cysylltwch ag
Alison Hughes (Cydlynydd Digwyddiadau Llwybrau at Ieithoedd Cymru)
029 2026 5466
Alison.hughes@routesintolanguagescymru.co.uk