BLOG GWADD: Llysgennad Iaith yn Ysgol Gyfun Abertillery

¡Hola! Abigail Hucker ydw i. Rwy’n 14 mlwydd oed ac rwy’n mynd i Ysgol Uwchradd Aberteleri. Hefyd, fi yw Llysgennad Iaith Disgyblion fy ysgol. Efallai eich bod wedi clywed fy enw o’r blaen oherwydd yn ddiweddar mynychais Gynhadledd Ieithoedd Cenedlaethol CILT yng Nghaerdydd gyda fy ffrindiau, Leah Phillips a Darren Davies. Gofynnwyd i ni siarad am ein rôl fel Llysgenhadon Iaith Disgyblion ac egluro’r hyn rydym yn ei wneud dros ein hysgol. Cawsom amser da iawn. Roeddem yn nerfus iawn ar y pryd oherwydd siaradom ar lwyfan o flaen llawer o bobl bwysig – a chawsom ein ffilmio! Yn lwcus i ni, daethom i ben a chawsom adolygiadau da gan bawb ddaeth i wrando arnom. Roeddent yn dweud ein bod yn ysbrydoledig ac y byddem yn ysbrydoli disgyblion yn eu hysgolion. Roeddem yn teimlo’n falch iawn.

Mae profiadau fel hyn yn un o’r rhesymau pam rwyf wir yn caru bod yn Llysgennad Iaith Disgyblion yn Aberteleri. Mae’n anhygoel ein bod yn gallu mynd i siarad â phobl am fod yn llysgenhadon a sut rydym yn ysbrydoli pobl drwy siarad am yr hyn rydym yn ei wneud. Mae wedi rhoi llawer o hyder i mi ac rwyf wedi datblygu llawer o sgiliau newydd.

Wel, beth am siarad am yr hyn rwyf i a llawer o bobl eraill yn ei wneud dros yr adran iaith a’r ysgol. Mae bod yn llysgennad yn anhygoel. Rydym bob amser yn dod at ein gilydd bob mis am gyfarfod i siarad am y mathau o bethau y dylem eu gwneud y mis canlynol. Fel arfer rydym yn trefnu boreau coffi i’r disgyblion ym mlwyddyn 8 fel ein bod yn gallu ceisio’u perswadio i ddod yn llysgenhadon neu hyd yn oed i gymryd Sbaeneg ar gyfer pwnc TGAU pan ddaw’r amser. Hefyd, rydym yn cael partïon ar gyfer y dathliadau yn y mis hwnnw e.e. ym mis Tachwedd rydym yn trefnu parti ‘Day of the Dead’ oherwydd mae’n ddathliad mawr ym Mecsico. Rydym yn cynnal y partïon hyn er mwyn i ddisgyblion iau ddysgu am wahanol ddiwylliannau. Roeddent wir wedi mwynhau chwarae’r gemau a thrio siocled poeth gyda tsili a leim a tsili ffrwythau. Dewisom Mecsico oherwydd mai ein cysylltiad ‘Mabwysiadu Dosbarth’ yw myfyriwr o’r brifysgol o’r enw Mary. Mae Mary ar ei blwyddyn dramor ym Mecsico ac mae’n cadw mewn cysylltiad â ni drwy Edmodo.

Mewn difrif calon, mae’n fraint bod yn Llysgennad Iaith Disgyblion dros fy ysgol ac os oes unrhyw un yn cael y cyfle i ddod yn llysgennad, byddwn i’n dweud wrthych am fynd amdani ac rwy’n gaddo na fyddwch yn difaru. Rydych hefyd yn cael bathodyn crand i’w wisgo!

Felly hoffwn ddiolch i chi am gymryd amser i ddarllen y blog hwn ac rwy’n gobeithio fy mod wedi rhoi cyngor i chi ac wedi ysbrydoli’r rheiny sydd eisiau dod yn Llysgenhadon yn y dyfodol agos. Gobeithio y cewch ddiwrnod da ac fe siaradaf i â chi’n fuan!

Abigail Hucker (14 mlwydd oed)
Llysgennad Iaith Disgyblion, Ysgol Gyfun Abertillery