Bonjour Monsieur Urdd!

Llannerchaeron oedd lleoliad hardd Eisteddfod yr Urdd eleni. Rhannodd Llwybrau at Ieithoedd

Cymru stondin gyda CILT Cymru am yr wythnos i hyrwyddo’r pwysigrwydd o adeiladu ar ein dwyieithrwydd a dysgu iaith newydd.

Gwelsom gannoedd o bobl ifanc drwy’r wythnos ac roedd ein gweithgaredd dylunio bag yn boblogaidd gyda phlant ac oedolion hefyd. Fe ddenodd ein cwis nifer o bobl i’r stondin ac fe greodd ein pecynnau gwybodaeth ar ieithoedd a diwylliannu o dros y byd argraff fawr ar ein hymwelwyr.

Welwn ni chi flwyddyn nesaf yn Eisteddfod yr Urdd Abertawe.