Caerdydd yn ymuno â gweddill Ewrop i ddathlu ieithoedd!

Caerdydd yn ymuno â gweddill Ewrop i ddathlu ieithoedd!  Ddydd Sadwrn, 24ain Medi, daeth cannoedd o bobl i Fae Caerdydd i ymuno â’r Diwrnod Llawn Hwyl i’r Teulu i ddathlu’r Diwrnod Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd.

Bu Llwyfan Glanfa Canolfan y Mileniwm yn brysur drwy’r bore gyda gweithgareddau megis adrodd stori mewn ieithoedd gwahanol; cafwyd perfformiadau hefyd gan Ysgol Gynradd Lansdowne, Ysgol Pencae, Ysgol Uwchradd Cantonian, Ysgol Gynradd Parc Ninian a Meithrinfa’r Darling Buds.
Yn ogystal â hyn, cafodd ymwelwyr y cyfle i fwynhau teithiau tu ôl i’r llwyfan yn Ffrangeg, Almaeneg, Cymraeg, Eidaleg ac Arabeg a gweithdai blasu iaith trwy gyfrwng Mandarin, Arabeg ac Eidaleg. Rhoddodd rhai gynnig hefyd ar galigraffi Tsieineaidd.

Wrth ddynesu at y digwyddiad, roedd ysgolion o bob cwr o Gymru wedi bod yn anfon erthyglau papur newydd mewn amryw o ieithoedd; rhoddwyd y cyfan o’r rhain at ei gilydd i greu papur newydd amlieithog a gafodd ei arddangos yn y digwyddiad. O ddydd Sadwrn ymlaen, cafodd hwn ei arddangos am wythnos yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd er mwyn i’r gymuned gyfan ei fwynhau.
I orffen y dathliad, daeth pawb at ei gilydd i ganu ‘Hey Jude’ mewn pum iaith! Mae’n amlwg o’r lluniau ar ein tudalen Flickr bod pawb yn hapus iawn ac wedi mwynhau’r cyfle i ddathlu ieithoedd.

Cliciwch yma i weld y lluniau o’r digwyddiad.