Canllaw diwygiedig a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn cefnogi sgiliau llythrennedd ac iaith

Canllaw diwygiedig a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn cefnogi sgiliau llythrenMae’r canllaw yn cefnogi athrawon ieithoedd sy’n gweithio gyda’i gilydd ar draws ieithoedd i geisio adeiladu ar brofiad y dysgwr o ieithoedd eraill a dysgu blaenorol, a chefnogi cynnydd dysgwyr ym mha bynnag ieithoedd maen nhw’n eu hastudio.

Mae’r canllaw hwn yn dangos sut gellir gwneud cysylltiadau i gefnogi gwell llythrennedd ym mhob iaith, ac yn amlygu cyfleoedd i ddatblygu sgiliau iaith a llythrennedd ar draws Saesneg, Cymraeg, Cymraeg ail iaith ac ieithoedd tramor modern. Mae’n cynnwys syniadau ymarferol hefyd ar gyfer addysgu a dysgu, trwy astudiaethau achos o arfer da a geirfa gyffredin o dermau iaith.

I’w lawrlwytho, cliciwch yma.