Cefnogi Ieithoedd Tramor Modern yn eich Ysgol – Canllaw i Lywodraethwyr.

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru, gyda’r amcan o gefnogi a hyrwyddo amlygrwydd a niferoedd y rheini sy’n dewis astudio ieithoedd tramor mewn ysgolion, wedi llunio taflen newydd sydd wedi ei hanelu’n uniongyrchol at lywodraethwyr ysgol er mwyn eu galluogi i gael trafodaeth agored ynglŷn â’r niferoedd sy’n dewis ieithoedd tramor yn eu hysgolion. Mae ieithoedd modern yn wynebu her mewn nifer o ardaloedd yng Nghymru, gyda dim ond 18% o ddysgwyr 14 oed yn dewis astudio iaith dramor fel pwnc TGAU yn 2016-17. Gyda newid perthynas y DU gydag Ewrop a datblygiad byd-eang ehangach, ni fu rôl dysgu ieithoedd a chymhwysedd rhyngddiwylliannol erioed cyn bwysiced i bobl ifanc yng Nghymru ag y maent heddiw. Gan roi darlun o sefyllfa bresennol ieithoedd modern mewn ysgolion yng Nghymru, mae’r canllaw hefyd yn darparu cwestiynau defnyddiol ac argymhellion i lywodraethwyr ar sut y gallant gefnogi eu hadrannau ieithoedd tramor modern. Lawrlwythwch gopi.

Canllaw i lywodraethwyr