Clwb Iaith

Mae Clwb iaith newydd Prifysgol Bangor yn cynnig cyfle newydd i fyfyrwyr iaith y brifysgol ddod i adnabod diwylliannau ac ieithoedd tramor, yn ogystal â dod i adnabod ei gilydd a bod yn rhan o gymuned. Fis Medi, yn ystod serendipity, ffair clybiau a chymdeithasau’r brifysgol, cofnododd mwy na 100 o fyfyrwyr eu diddordeb yn y gymdeithas. Roedd cardiau post Llwybrau at Ieithoedd yn boblogaidd iawn, ac yn sbardun i nifer o sgyrsiau mewn ieithoedd newydd ymysg criwiau o ffrindiau. Ddiwedd wythnos y glas dathlwyd llwyddiant y gymdeithas newydd yn yr adran ieithoedd modern drwy gynnal noson fwyd ryngwladol. Cyfle gwych i flasu danteithion, sgwrsio a rhannu profiadau mewn awyrgylch dymunol ac anffurfiol!