Croesawu Athro o’r Almaen 2015-16

A fyddech chi’n hoffi mewnbwn Almaeneg go iawn yn eich ysgol? Yn awr, gall ysgolion ymgeisio i groesawu athro cymwysedig o’r Almaen am 2 neu 3 wythnos yn rhad ac am ddim.

Pam croesawu athro o’r Almaen?

  • Mae’n raglen rhad ac am ddim a hyblyg y gellir ei haddasu i ddiddordeb cyffredin.
  • Mae’n ffordd dda i gyfnewid adnoddau a rhannu arfer gorau
  • Mae disgyblion yn ennyn mewnwelediad unigryw i ddiwylliant yr Almaen
  • Mae’n gyfle ardderchog i ddatblygu’n broffesiynol
  • Mae disgyblion ac athrawon yn elwa o gefnogaeth ieithyddol
  • Gall ysgogi syniadau ar gyfer projectau yn y dyfodol

Nid oes angen i ysgolion addysgu Almaeneg er mwyn cymryd rhan yn y rhaglen a gall ymweliadau ddigwydd unrhyw bryd rhwng mis Medi 2015 a Gorffennaf 2016.

Bydd athrawon yn derbyn cefnogaeth gynhwysfawr trwy gydol y cyfnod gyda syniadau ar sut i wneud yn fawr o’r rhaglen ar gyfer yr holl athrawon a disgyblion.

Gallwch ganfod rhagor o wybodaeth ar sut i wneud cais yma. http://www.ukgermanconnection.org/hostateacher

Dyddiad cau i wneud cais: 18 Medi 2015(*)

 

(*)Noder y gellir cyflwyno ffurflenni ar unrhyw adeg hyd at y dyddiad cau, a dylai ysgolion sydd am groesawu athro yn nhymor yr hydref gyflwyno eu ffurflen groesawu cyn diwedd tymor yr haf 2015.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â Carla Johnson ar carla.johnson@ukgermanconnection.org neu 020 7824 1572.