Cais am gopi o’r recordiad – Cyfres Dosbarthiadau Meister 2022

Cais am gopi o’r recordiad / Request a copy of the recording
Rôl / Role
Enw’r sesiwn(au) yr hoffech gopi ohono / Title of the session(s) you wish to request:
A fyddech yn hapus i ni gysylltu â chi gyda gwybodaeth am ein digwyddiadau yn y dyfodol / Would you be happy for us to contact you with information of our future events:

Hysbysiad Diogelu Data: Pan fyddwch yn cofrestru, cedwir eich data un unol â’n Hysbysiad Diogelu Data. Byddwn yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych un unol â rheoliadau diolgelu dat