Cyfres Dosbarthiadau Meistr Llwybrau at Ieithoedd Cymru 2021: Ffrainc a’r Ail Ryfel Byd

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

Trefnwyd gan: Llwybrau at Ieithoedd Cymru
Math: Seminar wedi ei recordio o flaen llaw
Categori: Cefnogaeth UG/Lefel A
Dyddiad rhyddhau: 08/03/2021

Pleser yw cyhoeddi rhyddhau cyfres o Ddosbarthiadau Meistr UG/Lefel A Llwybrau at Ieithoedd Cymru ar ddetholiad o ffilmiau, nofelau a themâu diwylliannol y manylebau CBAC Ffrangeg, Sbaeneg ac Almaeneg.  Er mwyn gwylio’r dosbarthiadu meistr bydd angen i chi gofrestru ar gyfer pob session gyda dolen breifat yn cael ei rhannu gyda chi er mwyn i chi fedru ffrydio’r cynnwys. Diolch i academyddion o Brifysgolion Caerdydd a Bangor am recordio’r sesiynau ac am gefnogi disgyblion Lefel A yng Nghymru.  

NODER: bydd yna derfyniad amser o 6 mis ar gyfer gwylio pob sesiwn. 

Ffrainc a’r Ail Ryfel Byd

Darperir y sesiwn hon gan: Yr Athro Hanna Diamond, Prifysgol Caerdydd

Er mwyn cofrestru, cwblhewch y ffurflen isod:

France and the Second World War: Masterclass 2021 Series