Cyfres Dosbarthiadau Meistr Llwybrau at Ieithoedd Cymru 2022: La Memoria Histórica: España se enfrenta a su pasado

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

Trefnwyd gan: Llwybrau at Ieithoedd Cymru
Math: Weminar byw ar Zoom
Categori: Cefnogaeth UG/Lefel A
Dyddiad: 01 Mawrth 2022
Amser: 4pm

Pleser yw cyhoeddi rhyddhau cyfres o Ddosbarthiadau Meistr UG/Lefel A Llwybrau at Ieithoedd Cymru ar ddetholiad o ffilmiau, nofelau a themâu diwylliannol y manylebau CBAC Ffrangeg, Sbaeneg ac Almaeneg.  Er mwyn gwylio’r dosbarthiadu meistr bydd angen i chi gofrestru ar gyfer pob session gyda dolen breifat yn cael ei rhannu gyda chi er mwyn i chi fedru ffrydio’r cynnwys. Diolch i academyddion o Brifysgolion Caerdydd a Bangor am recordio’r sesiynau ac am gefnogi disgyblion Lefel A yng Nghymru.   

La Memoria Histórica: España se enfrenta a su pasado

Darperir y sesiwn hon gan: Dr Carlos A. Sanz Mingo, Prifysgol Caerdydd

Yn dilyn y cyflwyniad, bydd yna gyfle i holi cwestiynau.

Er mwyn cofrestru, cwblhewch y ffurflen isod:

La Memoria Histórica y el Franquismo : Masterclass 2022 Series
A fyddech yn hapus i ni gysylltu â chi gyda gwybodaeth am ein digwyddiadau yn y dyfodol? / Would you be happy for us to contact you with information of our future events?

Hysbysiad Diogelu Data: Pan fyddwch yn cofrestru, cedwir eich data un unol â’n Hysbysiad Diogelu Data. Byddwn yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych un unol â rheoliadau diolgelu data.