Cyfres Dosbarthiadau Meistr Llwybrau at Ieithoedd Cymru 2022: Un Secret

Trefnwyd gan: Llwybrau at Ieithoedd Cymru
Math: Seminar yn fyw mewn Zoom
Categori: Cefnogaeth UG/Lefel A
Dyddiad: 1 Chwefror
Amser: 4pm

Pleser yw cyhoeddi teitlau ein cyfres Dosbarthiadau Meistr 2022 ar ddetholiad o ffilmiau, nofelau a themâu’r cyrsiau UG/Uwch CBAC mewn Ffrangeg, Sbaeneg ac Almaeneg.  Cwblhewch y ffurflen isod er mwyn cofrestru ar gyfer y weminar. Byddwn yn anfon y ddolen ar gyfer ymuno â’r sesiwn yn nes at ddyddiad y digwyddiad. Dim ond gyda chaniatâd y darlithydd y byddwn yn recordio a rhannu’r gweminarau yma – cysylltwch i weld os yw’r sesiwn a ddymunwch ar gael fel recordiad.  Diolch i ddarlithwyr o Brifysgolion Caerdydd, Bangor, Abertawe ac Aberystwyth am gynnal y sesiynau ac am gefnogi myfyrwyr ac athrawon Lefel A yng Nghymru.

Dosbarth Meistr a thrafodaeth ar ‘Un Secret’ gan Philippe Grimbert

Darperir y sesiwn hon gan: Yr Athro Claire Gorrara, Prifysgol Caerdydd

Yn dilyn y cyflwyniad, bydd yna gyfle i holi cwestiynau.

Er mwyn cofrestru, cwblhewch y ffurflen isod:

Un Secret – Masterclass 2022 series
A fyddech yn hapus i ni gysylltu â chi gyda gwybodaeth am ein digwyddiadau yn y dyfodol? / Would you be happy for us to contact you with information of our future events?

Hysbysiad Diogelu Data: Pan fyddwch yn cofrestru, cedwir eich data un unol â’n Hysbysiad Diogelu Data. Byddwn yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych un unol â rheoliadau diolgelu dat