Cyfres Dosbarthiadau Meistr Llwybrau at Ieithoedd Cymru 2022: Zweier Ohne

Trefnwyd gan: Llwybrau at Ieithoedd Cymru
Math: Sesiwn wedi ei recordio o flaen llaw
Categori: Cefnogaeth UG/Lefel A
Dyddiad: TBC

Pleser yw cyhoeddi teitlau ein cyfres Dosbarthiadau Meistr 2022 ar ddetholiad o ffilmiau, nofelau a themâu’r cyrsiau UG/Uwch CBAC mewn Ffrangeg, Sbaeneg ac Almaeneg.  Cwblhewch y ffurflen isod er mwyn cofrestru ar gyfer y recordiad. Byddwn yn anfon y ddolen ar gyfer gwylio’r sesiwn. Diolch i ddarlithwyr o Brifysgolion Caerdydd, Bangor, Abertawe ac Aberystwyth am gynnal y sesiynau ac am gefnogi myfyrwyr ac athrawon Lefel A yng Nghymru.

Zweier Ohne

Darperir y sesiwn hon gan: Yr Athro Julian Preece, Prifysgol Abertawe

NODER: bydd yna derfyniad amser o 6 mis ar gyfer gwylio’r sesiwn.

Er mwyn cofrestru, cwblhewch y ffurflen isod:

Zweier Ohne: Masterclass 2022 Series
A fyddech yn hapus i ni gysylltu â chi gyda gwybodaeth am ein digwyddiadau yn y dyfodol? / Would you be happy for us to contact you with information of our future events?

Hysbysiad Diogelu Data: Pan fyddwch yn cofrestru, cedwir eich data un unol â’n Hysbysiad Diogelu Data. Byddwn yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych un unol â rheoliadau diolgelu data.