Ffurflen Ail Iaith

Gallwn dderbyn hyd at chwe chais ar gyfer Mamiaith a hyd at chwe chais am Ail Iaith o bob ysgol. Llenwch y ffurflen isod (un i bob ysgol).

Other Tongue Entries
Maximum upload size: 8.39MB
A fyddech yn hapus i ni gysylltu â chi gyda gwybodaeth am ein digwyddiadau yn y dyfodol? / Would you be happy for us to contact you with information of our future events?

Drwy glicio cyflwyno, rwy’n cadarnhau mai gwaith fy nisgyblion i yw hwn, fel y nodir uchod.

Hysbysiad Diogelu Data: Pan fyddwch yn cofrestru, cedwir eich data un unol â’n Hysbysiad Diogelu Data. Byddwn yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych un unol â rheoliadau diolgelu data.