Gwobr Tîm Llysgenhadon Iaith mewn Ysgolion.

Gwobr Tîm Llysgenhadon Iaith 2019/20

Llongyfarchiadau i Pencoed Comprehensive am ennill gwobr Llysgenhadon Iaith y Flwyddyn 2018-19 am eu gwaith rhagorol wrth godi ymwybyddiaeth a phroffil ieithoedd yn yr ysgol.  Diolch iddynt hefyd am gyflwyniad arbennig er mwyn ysbrydoli disgyblion a fynychodd diwrnod Hyfforddi Llysgenhadon iaith Consortiwm y CSC ym mis Chwefror.

Rhoddir y wobr hon i’r tîm Llysgenhadon Iaith sydd wedi dangos ymrwymiad, creadigrwydd, brwdfrydedd a llwyddiant wrth godi proffil Ieithoedd Tramor Modern yn eu hysgol.  Caiff y timoedd eu henwebu gan eu hysgolion.

**Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon yn fuan gyda gwybodaeth ar sut y gallwch enwebu eich ysgol ar gyfer Gwobr Llysgenhadon Iaith y Flwyddyn 2019-20**

Amlinellir y dyddiadau allweddol isod:

Hydref 2020 Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau
Tachwedd 2020 Beirniadu
Hydref/Tachwedd 2020 Cyhoeddi’r enillwyr

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth: info@routesintolanguagescymru.co.uk