Gwobr Tîm Llysgenhadon Iaith y Flwyddyn

Dyfernir y wobr hon i’r tîm Llysgenhadon Iaith mewn Ysgolion sydd wedi dangos ymrwymiad, creadigrwydd, brwdfrydedd a llwyddiant wrth godi proffil Ieithoedd Tramor Modern yn eu hysgol.  Caiff y timoedd eu henwebu gan eu hysgolion ac fe feirniadir y ceisiadau gan banel o arbenigwyr a phartneriaid allanol i brosiect Llwybrau at Ieithoedd Cymru.

**Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon yn fuan gyda gwybodaeth ar sut y gallwch enwebu eich ysgol ar gyfer Gwobr Llysgenhadon Iaith y Flwyddyn 2021-22**

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth: info@routesintolanguagescymru.co.uk