Hyfforddiant Llysgenhadon Iaith mewn Ysgolion (PLA) 2021-22

Bydd 5 disgybl o flynyddoedd 7-9 mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru yn derbyn hyfforddiant ar sut i arwain y tîm o Lysgenhadon Iaith yn eu hysgolion. Yn dilyn cwblhau’r sialensiau hyfforddi, byddant yn derbyn pecyn croeso gyda gwybodaeth ar sut i godi proffil ieithoedd yn yr ysgol.

**Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon gyda manylion am Hyfforddiant Llysgenhadon Iaith mewn Ysgolion (PLA) 2021-22 yn fuan**