Hyfforddiant Llysgenhadon Iaith mewn Ysgolion (PLA) 2021-22

Cyflwyno eich cais ar gyfer Cystadleuaeth Gwobr Tim Llysgenhadon Iaith y Flwyddyn 2022 yma!

Y Dasg

Yn yr un modd ag y gwnaeth Ruti fynd a chi ar daith rithwir o Cusco ym Mheriw, rydym yn gofyn i dimoedd Llysgenhadon Iaith mewn ysgolion i greu taith rithwir o gwmpas eu hysgol a’u cymuned leol ar gyfer ysgol mewn gwlad sy’n defnyddio’r iaith darged yr ydych yn ei dysgu yn yr ysgol. Ni ddylai’r daith rithwir fod yn hwy na 5 munud o hyd a gallwch gyflwyno’r cyflwyniad gan ddefnyddio dull digidol o’ch dewis chi (fideo; PowerPoint; Thinglink). Cystadleuaeth disgybl canolog yw hwn a bydd y cynnwys y daith rithwir i fyny i’r Timoedd Llysgenhadon Iaith, er hyn, hoffem weld tystiolaeth o’r canlynol:

• Cyflwyniad i’r Tîm Llysgenhadon Iaith. Os ydych eisoes wedi gwneud y sialens hon gallwch ei ail-ddefnyddio yma.

• Gweithgareddau y mae’r Tîm Llysgenhadon Iaith wedi eu gwneud er mwyn hyrwyddo ieithoedd yn yr ysgol a’r gymuned ehangach, gallech gynnwys unrhyw sialensau yr ydych wedi eu cwblhau yma hefyd.

• Cynnwys yn yr iaith darged ac mewn Cymraeg neu Saesneg. Gallwch gyfeirio at amrywiaeth ieithyddol eich ysgol a sut yr ydych yn dathlu hyn.

• Rydym yn edrych am gyflwyniad am-ddull, ac yn ogystal â chynnwys gweledol, bydd y cynnwys clywedol hefyd yn bwysig ac yn rhan o sut fydd y cyflwyniadau yn cael eu sgorio.