Hyfforddiant Llysgenhadon Iaith mewn Ysgolion (PLA) 2021-22

Bydd 5 disgybl o flynyddoedd 7-9 mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru yn derbyn hyfforddiant ar sut i arwain y tîm o Lysgenhadon Iaith yn eu hysgolion.

Bydd y sesiwn hyfforddi genedlaethol yn cael ei gynnal yn fyw ar yr 2il o Chwefror 2022 (3.30pm-5.00pm) ar Microsoft Teams.  Bydd Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn cydweithio gyda ‘Globe from Home’ i gynnal taith ryngweithiol rhywle yn y byd (byddwn yn cadw’r union leoliad fel cyfrinach tan yr hyfforddiant!) lle bydd disgyblion yn rhyngweithio gyda phobl leol, gan ddefnyddio eu sgiliau iaith i ddatgloi gwybodaeth a dysgu mwy am hanes a diwylliant y wlad. Rydym yn gobeithio y bydd y profiad unigryw hwn yn ysbrydoli disgyblion i greu rhaglen o weithgareddau cyffrous er mwyn hyrwyddo ieithoedd yn eu hysgolion ac yn y gymuned ehangach.

Os hoffech gofrestru eich ysgol ar gyfer yr hyfforddiant yna cwblhewch y ffurflen isod os gwelwch yn dda. (NODER: mae’r digwyddiad hwn ar gyfer ysgolion a gynhelir gan AALl yng Nghymru)

Hyfforddiant Llysgenhadon Iaith mewn Ysgolion 2021-22 PLA Training
Enw / Name
Enw / Name
First
Last
A fyddech yn hapus i ni gysylltu â chi gyda gwybodaeth am ein digwyddiadau yn y dyfodol? / Would you be happy for us to contact you with information of our future events?

Hysbysiad Diogelu Data: Pan fyddwch yn cofrestru, cedwir eich data un unol â’n Hysbysiad Diogelu Data. Byddwn yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych un unol â rheoliadau diolgelu data.