Hyfforddiant Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith 2020/21

Cyfle unigryw ar gyfer blynyddoedd 7-9

Bydd 5 disgybl yn derbyn hyfforddiant arlein (sesiynau wedi eu recordio o flaen llaw) er mwyn arwain y tîm o Lysgenhadon Iaith yn eu hysgolion, gan dderbyn pecyn croeso gyda gwybodaeth ar sut i godi proffil ieithoedd yn yr ysgol wedi iddynt gwblhau’r sialensiau hyfforddi.

Bydd pob tîm Llysgenhadon Iaith yn cael gofod personol ar blatfform Microsoft Teams Llwybrau at Ieithoedd Cymru ac yn derbyn y gefnogaeth ganlynol:

  • Gweithgareddau misol y gallant eu cwblhau yn eu hamser eu hunain. Bydd y gweithgareddau wedi eu cynllunio er mwyn ysbrydoli’r timoedd Llysgenhadon Iaith i feddwl am ba weithgareddau y gallant eu gwneud yn eu hysgolion er mwyn codi proffil ieithoedd. Yn dilyn cwblhau arolwg diwedd sialens bydd y timoedd Llysgenhadon Iaith yn derbyn pwyntiau ac yn datgloi’r sialens nesaf. Bydd pwyntiau bonws ar gael ar gwblhau sialensiau a chystadlaethau ychwanegol gyda thystysgrifau a gwobrau i’w hennill!
  • Sgyrsiau sy’n ysbrydoli gan ein Llysgenhadon Iaith
  • Gwahoddiad i Gynhadledd Rithwir Genedlaethol Llysgenhadon Iaith Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn nhymor yr haf.

Rhaglen:

  • Cofrestru eich tîm (Rhagfyr 2020).
  • Hyfforddiant (Ionawr 2021)