NEWYDD Llysgenhadon Rhithwir

Sesiynau Rhithwir Byw gan ein Llysgenhadon Iaith

Eleni, rydym yn cynnig Sesiynau Rhithwyr BYW gan un o Lysgenhadon Iaith Llwybrau at Ieithoedd Cymru ar gyfer ysgolion a gynhelir gan AALl yng Nghymru. Gellir trefnu’r sesiynau yma yn ystod gwersi ieithoedd, yn ystod yr awr ginio neu ar ôl ysgol yn dibynnol ar argaeledd ein llysgenhadon iaith.

Cliciwch yma er mwyn cwblhau’r ffurflen ddigidol ar lein neu cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

NODER OS GWELWCH YN DDA

  • Gofynnwn i athro fod yn bresennol yn ystod y sesiynau yma.
  • Ni fyddwn yn medru trefnu sesiynau tan Tachwedd 2020 er mwyn ein galluogi i hyfforddi ein myfyrwyr israddedig ac uwchraddedig i gynnal sesiynau rhithwir.
  • Ni fydd ein myfyrwyr ar gael yn ystod y dyddiadau canlynol:
Gwyliau Nadolig19 Rhagfyr 2020 – 10 Ionawr 2021
Arholiadau /Asesiadau25 Ionawr 2021 – 29 Ionawr 2021
Gwyliau Pasg27 Mawrth 2021 – 18 Ebrill 2021
Arholiadau / Asesiadau24 Mai 2021 – 18 Mehefin 2021