Gyrfaoedd

Llysgenhadon Ieithoedd

Mae Llwybrau at Ieithoedd wedi bod yn chwilio am ieithyddion ledled y wlad ac wedi cynhyrchu’r gyfrol newydd hon o ‘Broffiliau gan Lysgenhadon Ieithoedd.’ Mae’r bobl hyn yn defnyddio eu hieithoedd bob dydd mewn ystod eang o swyddi o Gysylltiadau Rhyngwladol i Fancio Corfforaethol. Lawr lwythwch yr adnodd newydd arbennig hwn i ddysgu sut mae ieithoedd wedi bod yn gymorth iddynt yn eu gyrfaoedd a’u bywydau personol. Mae’n bosib y byddant yn eich cyflwyno i swyddi doeddech chi ddim yn ymwybodol eu bod yn gysylltiedig ag ieithoedd!
Clare Greenhalgh
Emma Roome
Judith Scanlon
Laura Deaves
Lowri Jones
Marie-Ange West
Phil Davies
Roy Allkin
Sarah Bayes
Gareth Spencer
Nathalie Defrance
Rachel Pugh
Timothy Penn
A
lex Liang
B
eca Lewis Jones
J
enny Dixon
P
aul Kaye

 

Os ydych chi’n defnyddio’ch ieithoedd yn eich swydd, yn teimlo’n gryf dros ysbrydoli eraill i wneud yr un peth a hoffech chi fod yn Llysgennad Iaith, cysylltwch â ni info@routesintolanguagescymru.co.uk

_________________________________________________

 

CAM YMLAEN GYDAG IEITHOEDD

Dyma adnodd newydd gyffrous a fydd o gymorth mawr wrth i ti aneli at yrfa lwyddiannus. Mae pob un o’r gyrfaoedd isod yn cynnig cyngor a gwybodaeth ynglŷn â sut y gall ieithoedd dy helpu o fewn y meysydd penodol ynghyd â gwefannau defnyddiol er mwyn i ti allu ymchwilio ymhellach.
Defnyddia’r adnodd yma er mwyn magu dy hyder mewn ieithoedd ac er mwyn cymryd CAM YMLAEN tuag at dy yrfa ddelfrydol.

Au Pair Busnes ac Adwerthu Cyfieithu ar y Pryd Y Gyfraith Y Cyfryngau ac Adlodiant
Cynorthwyydd Personol Chwaraeon Proffesiynol Dysgu Ffilm a Theledu Y Gwasanaeth Diplomyddol
Hyfforddwr Gweithgareddau Awyr Agored Marchnata Meddygaeth Newyddiaduraeth Peilot
Peirianneg Rheoli Trychinebau Teithio a Thwristiaeth – Gwesty Teithio a Thwristiaeth – Llong Bleser Teithio a Thwristiaeth – Maes Awyr
TG a Chyfrifiaduron TESOL (Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill)

 

Graddedigion Byd-eang

GWERTHU SGILIAU IAITH AR Y CV

Datblygwyd yr adnoddau newydd yma gan Adran Yrfaoedd Prifysgol Caerdydd mewn partneriaeth â Llwybrau at Ieithoedd Cymru er mwyn hybu ymwybyddiaeth myfyrwyr iaith ynghylch gwerthu eu sgiliau iaith ar eu CV. Mae yna ddiffyg sgiliau iaith ym myd busnes y DU ac felly’r gobaith yw y bydd yr adnoddau yma yn sicrhau fod graddedigion Cymru mewn sefyllfa gryfach a mwy pendant wrth fentro tuag at y byd gwaith am y tro cyntaf.

 

Mae’r adnodd gyntaf Sampl o Fformat CV Ieithoedd yn rhoi cyngor i fyfyrwyr sy’n astudio ieithoedd neu bobl sydd â sgiliau iaith ar sut i gyflwyno eu sgiliau a’u profiadau mewn modd effeithiol.

 

CV Cronolegol yw’r ail adnodd sy’n dangps esiampl o CV person raddedig. Mae’n cynnwys cyngor ar sut i addasu CV tebyg at yr unigolyn.

 

Mae pwyslais a phwysau cynyddol ar brifysgolion i greu ‘graddedigion byd-eang’ felly roedd yn bwysig creu’r adnodd Cynghorion ar gyfer y Flwyddyn Dramor, i rhoi cyngor i fyfyrwyr ar sut i wneud y mwyaf o’i hamser dramor ac i adeiladu ar eu CV wrth dal i astudio.