Gweithgareddau i’r Dosbarth

Adnoddau Ffilm

 

Geirfa ffilm
-Taflenni i’w lawrlwytho / argraffu:

Almaeneg / Cymraeg
Ffrangeg / Cymraeg
Sbaeneg / Cymraeg
____________________

Canllawiau Astudio
– Mae Sefydliad Ffilm Iwerddon wedi creu canllawiau astudio ar gyfer nifer o ffilmiau Ffrangeg ac Almaeneg. Mae’r rhain yn cynnwys:

Les Choristes
Le Grand Voyage
Jenseits der Stille 
Good Bye Lenin 
Die fetten Jahre sind vorbei
____________________

Canllawiau Astudio
– Fel rhan o’r cynllun Collège au cinéma mae’r Centre National de la Cinématographie (CNC) wedi creu cyfres o dossiers pédagogiques ar gyfer dros hanner cant o ffilmiau, gan gynnwys: Le Grand Voyage.
____________________
Geirfa, Gramadeg a Chyfieithu
Mae gwefan Hwb yn cynnwys adnoddau cynhwysfawr ar gyfer meysydd llafur FfrangegSbaeneg ac Almaeneg. Ymhlith yr adnoddau mae rhestru geirfa a thasgau pellach i ymarfer gramadeg, sgiliau cyfieithu a gwaith ysgrifennu traethodau.
____________________

Canllawiau Astudio
– Mae gwefan Cornerhouse, canolfan ryngwladol ar gyfer celfyddydau gweledol a ffilmiau annibynnol ym Manceinion, yn cynnwys deunyddiau ar gyfer y ffilmiau canlynol:

Amélie
La Haine
El Laberinto del fauno
La mitad del cielo
____________________

Canllawiau Astudio
– Mae gwefan y Goethe-Institut yng ngwledydd Prydain yn cynnwys adran yn ymwneud â ffilm a sinema yn yr Almaen. Mae’r canllawiau astudio yn cynnwys y ffilmiau canlynol::

Good Bye Lenin – yn Almaeneg
Die fetten Jahre sind vorbei
Jenseits der Stille
____________________

Taflenni Gwaith
– Mae español eXtra Cineclub yn cynnig adolygiadau, hysbysluniau, clipiau a thaflenni gwaith ar gyfer ffilmiau o Sbaen ac America Ladin, gan gynnwys: El Laberinto del fauno.
____________________

Gweithgareddau Iaith
– Mae gwefan Gŵyl Ffilmiau Sbaeneg Llundain yn cynnwys cyswllt i Splash into Spanish, casgliad o weithgareddau iaith ar gyfer gwella dealltwriaeth dysgwyr Sbaeneg o’r ffilmiau a ddangosir yn yr ŵyl (2009 a 2010) – gweler y cysylltau ar waelod y dudalen.
____________________

Cysylltau Defnyddiol Eraill
– Mae Tyneside Cinema wedi cynhyrchu nifer o adnoddau dysgu i’w lawrlwytho.
– Mae gwefan yr Instituto Cervantes yn Llundain yn cynnwys blog yn ymwneud â’r holl ffilmiau o Sbaen ac America Ladin sydd yng nghatalog y llyfrgell.

___________________________________

Drama Amlieithog – Hugan Fach Goch

Hugan Fach Goch amlieithog (chwech iaith: Sbaeneg, Iseldireg, Pwyleg, Ffrangeg, Almaeneg ac Eidaleg).   Sgript  Taflen weithgareddau Fideo

Diwrnod Menter Taith Iaith

Rydym yn falch o lansio ein hadnodd newydd, pecyn ‘Diwrnod Menter Taith Iaith’. Cynlluniwyd y pecyn i gyd-fynd gyda’n gem fwrdd ‘Taith Iaith’ a ddanfonwyd i bob ysgol uwchradd yng Nghymru’r llynedd. Bydd y disgyblion yn gweithio mewn grwpiau ac yn cael eu hannog i roi ei hunan mewn “gwir” sefyllfa gwaith lle y bydd pob aelod o’r grŵp yn derbyn rôl benodol. Trwy gydweithio, byddent yn creu cynllun marchnata rhyngwladol ac ar ddiwedd y dydd yn ei gyflwyno i banel o feirniaid. Defnyddiwch yr adnodd i edrych yn bell o Brydain at weddill y byd!