Dysgu iaith, byw dramor!

Dysgu iaith, byw dramor! Ehangwch eich gorwelion

Yn dilyn lawnsiad a dosbarthiad ein DVD, Dysgu iaith, byw dramor! Ehangwch eich gorwelion, rydym wedi mynd ati i lan lwytho’r adnodd yma i’r rhyngrwyd ac felly fe fydd nawr cyfle i chi wylio’r holl gyfweliadau a ymddangosir ar y DVD ar ein sianel YouTube.
Maent wedi cael eu lan lwytho’n unigol ac felly er mwyn dod o hyd iddynt, ewch at YouTube, teipiwch ‘RoutesCymru’ ac yna dewisiwch unrhyw ddisgybl. Ar y llaw arall, fe allwch fynd yn syth at unrhyw gyfweliad ar YouTube trwy glicio ar enw’r disgybl oddi tanodd.

 

 

Gwenno (English)         Gwenno (Welsh)  Rhian (English)             Rhian (Welsh)  Ian  (English)                Ian (Welsh) Bethan (English)    Bethan (Welsh) Clare (English) Samuel (English) Sophie (English) Kate (English) Rick (English) Harry (English) James (English) Hawys (Welsh) Cian (Welsh)