Spelling Bee 2023-24

Cystadleuaeth Sillafu Genedlaethol y ‘Spelling Bee’ 2023-24

Mae’r gystadleuaeth sillafu wedi’i chynllunio i gefnogi dysgwyr ym mlwyddyn 7 ac 8 sy’n astudio Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg neu Chymraeg ail iaith yng Nghymru. Caniateir i ddysgwyr o ysgolion dwyieithog neu ysgolion cyfrwng Saesneg gystadlu yn y categori Cymraeg ail iaith.

Mae’r gystadleuaeth yn gyfle i ddysgwyr i wella eu sillafu a’u geirfa, yn annog ynganu cywir ac bwysicach fyth, yn codi hyder y dysgwyr. Yn wahanol i’r Spelling Bee unieithog, mae gan ddysgwyr yng Nghymru y cyfle i dderbyn y geiriau yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Mae’r gystadleuaeth yn cynnwys 4 rownd gyda’r nifer o eiriau’n cynyddu gyda phob rownd. Dylai’r gystadleuaeth gael ei lansio yn eich ysgol yn nhymor yr hydref a gorffen yn nhymor yr haf. Eleni, bydd POB rownd o’r gystadleuaeth sillafu yn cael ei gynnal mewn ysgolion.

Os hoffech i’ch ysgol cymryd rhan yn y gystadleuaeth y flwyddyn yma, gofynnwn yn garedig i chi cwblhau’r ffurflen gofrestru isod erbyn diwedd tymor yr Hydref i dderbyn gwobrau i’r enillwyr ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.

Spelling Bee Registration 2023-24
Yr iaith/ieithoedd yr ydych yn cofrestru eich ysgol / The language(s) that you’re registering your school:
Y grŵp (grwpiau) blwyddyn fyddwch yn cofrestru eich ysgol?/The year group (groups) that you will be registering with your school?

Ar ôl cofrestru, ewch i wefan swyddogol y Spelling Bee lle cewch hyd i’r holl adnoddau fydd eu hangen arnoch er mwyn cynnal y gystadleuaeth yn eich ysgol ac sy’n cynnwys:

  • Llawlyfr athro
  • Rhestr geirfa
  • Tystysgrifau ar gyfer pob rownd
  • Rhaglen gyfrifiadur y gystadleuaeth
  • Gemau addysgol er mwyn ymarfer ar gyfer pob rownd

Hysbysiad Diogelu Data: Pan fyddwch yn cofrestru, cedwir eich data un unol â’n Hysbysiad Diogelu Data. Byddwn yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych un unol â rheoliadau diolgelu data.