Spelling Bee 2021-22

Cystadleuaeth Sillafu Genedlaethol y ‘Spelling Bee’ 2021-22

Cynlluniwyd cystadleuaeth sillafu’r Spelling Bee er mwyn cefnogi disgyblion ym mlwyddyn 7 sy’n astudio Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg a Chymraeg fel ail iaith mewn ysgolion cyfrwng Saesneg yng Nghymru. Mae’r gystadleuaeth yn gyfle i ddisgyblion i wella eu sillafu a’u geirfa, yn annog ynganu cywir ac bwysicach fyth, yn codi hyder y disgyblion. Yn wahanol i’r Spelling Bee unieithog, mae gan ddisgyblion yng Nghymru y cyfle i dderbyn y geiriau yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Mae’r gystadleuaeth yn cynnwys 4 rownd gyda’r nifer o eiriau’n cynyddu gyda phob rownd. Eleni bydd holl rowndiau’r gystadleuaeth yn cael eu cynnal ar lefel ysgol yn unig, gyda seremoni wobrwyo rithwir yn cael ei threfnu gan Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn nhymor yr haf 2022.

Os hoffech i’ch ysgol gymryd rhan yn y gystadleuaeth eleni, cwblhewch y ffurflen gofrestru isod os gwelwch yn dda.

Ar ol cofrestru, ewch i wefan swyddogol y Spelling Bee lle cewch hyd i’r holl adnoddau fydd eu hangen arnoch er mwyn cynnal y gystadleuaeth yn eich ysgol a sy’n cynnwys:

  • Llawlyfr Athro
  • Rhestr geirfa
  • Tysysgrifau ar gyfer pob rownd
  • Rhaglen gyfrifiadur y gystadleuaeth
  • Gemau addysgol er mwyn ymarfer ar gyfer pob rownd
Spelling Bee Registration 2021-22
Yr iaith/ieithoedd yr ydych yn cofrestru eich ysgol / The language(s) that you’re registering your school: