Taflenni Gyrfaoedd

TaflenniGyrfaoedd

Dyma adnodd cyffrous a fydd yn eich rhoi ar ben ffordd ar gyfer gyrfa lwyddiannus.  Mae pob un o’r taflenni gyrfaoedd isod yn edrych ar sut gall ieithoedd eich cynorthwyo yn y maes dan sylw gan roi cyngor ar wefannau defnyddiol er mwyn eich galluogi i wneud fwy o ymchwil. Defnyddiwch yr adnodd hwn er mwyn GWIREDDU EICH BREUDDWYD a chael eich swydd ddelfrydol trwy ddefnyddio eich sgiliau iaith!

**Byddwn yn uwchlwytho taflenni wedi eu diweddaru ar gyfer 2020 yma’n fuan**