Cyfnewidfa Addurniadau Coed Nadolig Ewrop

Mae Ganolfannau Gwybodaeth Uniongyrchol Ewrop yn gwahodd eu hysgolion cynradd lleol i gymryd rhan yn y gyfnewidfa Addurniadau Coed Nadolig. Caiff yr ysgolion sydd yn cymryd rhan eu rhoi mewn grwpiau cyfnewid o tua 30 o bartneriaid o wahanol wledydd Ewrop.

Mae’r plant yn yr ysgolion hyn yn creu addurniadau coed Nadolig nodweddiadol a phecynnau gwybodaeth am ddathlu’r Nadolig yn eu gwlad. Mae’r ysgol yn anfon y ddau at eu partneriaid. Drwy gydol mis Rhagfyr, mae cyffro mawr yn yr ystafell ddosbarth wrth i becynnau gyrraedd, gydag addurniadau a negeseuon gan blant ledled Ewrop.

Nod y project hwn yw addysgu pobl ifanc mewn ysgolion cynradd am wledydd eraill yn yr UE drwy weithgaredd creadigol a hwyl. Drwy wneud addurniadau coed Nadolig a rhoi gwybodaeth at ei gilydd am ddathlu’r Nadolig yn eu rhanbarth eu hunain, bydd disgyblion yn dysgu mwy am eu diwylliant a’u traddodiadau. Wrth dderbyn addurniadau a deunyddiau eraill o ledled Ewrop, byddant yn dysgu am y Nadolig mewn gwledydd eraill a llawer o agweddau eraill ym mhob gwlad fel iaith, daearyddiaeth, hanes a diwylliant, yn ogystal â deall yr hyn mae’n ei olygu i fod yn un o ddinasyddion Ewrop. Mae’r gyfnewidfa hefyd yn anelu at annog ysgolion i weithio gydag ysgolion eraill ledled yr UE yn y dyfodol a chadw mewn cysylltiad â’u partneriaid cyfnewid.

Bydd y project hwn yn rhedeg rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2015.

Am rhagor o wybodaeth cysylltwch a Chanolfan Gwybodaeth Uniongyrchol Ewrop lleol http://ec.europa.eu/unitedkingdom/about_us/office_in_wales/europe_direct_en.htm