Cymru Ewrop a’r Byd – Prifysgol Glyndŵr

Yn dilyn llwyddiant Cymru Ewrop a’r Byd yng Nghaerdydd mis diwethaf, fe aethom a’r digwyddiad lan i Ogledd Cymru lle wnaeth un o’n prifysgolion sydd mewn partneriaeth â ni, gynnal y dydd.
Roedd y digwyddiad yn llawn wrth i ni groesawi dros 300 o bobl ifanc rhwng 14 -19 oed i gymryd rhan mewn diwrnod yn llawn o weithgareddau. Fe gydweithiom yn agos iawn gyda staff ym Mhrifysgol Glyndŵr a’r Ganolfan Europe Direct yn Llangollen i gynnal rhaglen ddiddorol o weithdai yn llawn hwyl a sbri a oedd yn cynnwys sesiynau Swedeg a Japanëeg, gemau iaith a chyfleoedd i ddysgu am weithio ac astudio dramor.

Roedd yn ddigwyddiad hwn yn un o gyfres o ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal gan y Comisiwn Ewropeaidd i nodi’r flwyddyn 2010; Blwyddyn Yn Erbyn Tlodi a Gwaharddiad Cymdeithasol. Roedd y myfyrwyr yn ffodus iawn i gael mynychu gweithdai a oedd yn ffocysu ar y themâu hyn a chael cwrdd ag aelod o’r Comisiwn Ewropeaidd a wnaeth ymuno a ni o Frwsel.

Rydym yn falch iawn bod ail ddigwyddiad Cymru, Ewrop a’r Byd wedi bod mor llwyddiannus â’r cyntaf ac aeth pawb adre yn llawn hwyl a gwybodaeth. Hoffai Llwybrau at Ieithoedd Cymru ddiolch ein partneriaid i gyd, roedd eu cymorth a’u gwaith caled wedi sicrhau fod y ddau ddiwrnod yn wych. Gobeithiwn, gyda’n gilydd, ein bod wedi llwyddo ysbrydoli rhai o’m hieithyddion ifanc i feddwl o ddifrif am eu hopsiynau ac i ba gyfeiriad gall eu sgiliau ieithoedd eu cymryd yn y dyfodol.