Cynllun gweithredu newydd ar gyfer Ieithoedd Tramor Modern

Mae’r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, wedi cyhoeddi cynllun gweithredu newydd i helpu, gwella ac arloesi o ran dysgu ieithoedd tramor modern. Bydd y cynllun yn cael ei weithredu mewn partneriaeth â CILT Cymru a bydd yn rhoi mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr wella’u sgiliau ieithyddol neu ddysgu iaith dramor newydd fel rhan o’r llwybrau dysgu 14-19. Meddai’r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews:

“Mae dysgu iaith dramor yn darparu sgil bywyd. Lle bynnag mae’n digwydd, mae ieithoedd yn cyfrannu at ymwybyddiaeth dysgwyr ohonyn nhw eu hunain fel rhan o gymdeithas fyd-eang ac yn hybu eu dealltwriaeth o eraill. Yn y byd gwaith, mae’r gallu i siarad ieithoedd eraill yn helpu’r economi i dyfu ac yn helpu busnesau i gystadlu drwy well dealltwriaeth o’r amgylchedd busnes ac o ddiwylliannau eraill.

“Trwy’r cynllun gweithredu hwn, dw i’n gobeithio gweld mwy o bobl yn dewis astudio ieithoedd tramor, gwell lefelau cyrhaeddiad a chyrsiau o ansawdd uchel ar gael yn fwy hyblyg.”

Gallwch lawr lwytho copi eich hun o’r ddogfen hon yma Sicrhau bod ieithoedd yn cyfrif