DATGANIAD I’R WASG: Canlyniadau’r Gystadleuaeth Farddoni Amlieithog 2014

Beirdd ifanc Cymru yn dangos dawn ieithyddol yn y gystadleuaeth Mamiaith Ail Iaith

Ym mis Mawrth 2014, fe lansiwyd ein cystadleuaeth farddoni amlieithog, Mamiaith Ail Iaith mewn partneriaeth â  Phrifysgol Caerdydd, Llyfrgell Caerdydd, Wyas Of Sieeng a Gwasg Prifysgol Rhydychen i ddathlu amrywiaeth ieithyddol a doniau pobl ifanc yng Nghymru. Nod y gystadleuaeth yw rhoi cyfle i bobl ifanc ledled y wlad i ddathlu ieithoedd eu cartrefi ynghyd â bod yn greadigol mewn ieithoedd eraill maen nhw’n eu dysgu yn yr ysgol.

Roedd y gystadleuaeth yn agored i bobl ifanc rhwng 9 a 18 oed ac yn cael ei rhannu mewn i ddau gategori.  Roedd Mamiaith yn rhoi cyfle i ymgeiswyr greu darn o waith gwreiddiol a chreadigol wedi’i ysgrifennu neu’i berfformio yn eu mamiaith (nid Saesneg na Chymraeg) ac roedd Ail Iaith yn rhoi cyfle i ymgeiswyr fod yn greadigol gydag iaith sy’n cael ei dysgu yn yr ysgol (Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg neu Eidaleg).

Roedd y safon yn hynod o uchel a bu’n waith caled i’r beirniaid ddewis y cerddi gorau. Dyma enwau’r enillwyr:

Mamiaith (Blwyddyn 5-6): Guilhem Dewi Lloyd – Ysgol y Dderwen
Ail Iaith (Blwyddyn 5-6): Elinor Edwards – Ysgol y Berllan Deg
Ail Iaith (Blwyddyn 7-9): Emyr Davies – Ysgol Uwchradd Llandrindod

Bydd y cerddi buddugol, ynghyd â cheisiadau gwych eraill, yn cael eu cyhoeddi mewn llyfryn a fydd yn cael ei lansio ar 26 Medi 2014 yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd mewn partneriaeth â Chanolfan Wybodaeth Ewrop a’r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru. Fe fydd yna seremoni wobrwyo fer ac fe fydd yr enillwyr yn derbyn gwobrau gan Wasg Prifysgol Rhydychen.

DIWEDD

Ymholiadau’r wasg i sylw: Ani Saunders, Rheolwr a Chydlynydd Prosiect Llwybrau at Ieithoedd Cymru, e-bost:  ani.saunders@ciltcymru.org.uk, ffôn: 029 2026 5408
Gwefan Llwybrau at Ieithoedd Cymru: www.routesintolanguages.ac.uk/cymru

 

Nodiadau i olygyddion:

  1. Mae Mamiaith Ail Iaith 2014 yn brosiect addysg llawryfog yn y Deyrnas Unedig.
  1. Datblygwyd y rhaglen Llwybrau at Ieithoedd gan bartneriaeth sy’n cynnwys tri sefydliad: Cyngor y Prifysgolion ar gyfer Ieithoedd Modern (UCML), Canolfan Bwnc yr Academi Addysg Uwch ar gyfer Ieithoedd, Ieithyddiaeth ac Astudiaethau Ardal (LLAS), a CILT, y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ieithoedd. Mae’r rhaglen Llwybrau at Ieithoedd yn cael ei chydlynu gan dîm ym Mhrifysgol Southampton, dan gyfarwyddyd yr Athro Michael Kelly. http://www.routesintolanguages.ac.uk/
  2. Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn cael ei gyllido gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a Chydbwyllgor Addysg Cymru (WJEC).
  1. Dan arweiniad CILT Cymru mewn partneriaeth a 9 prifysgol ledled Cymru, nod benodol Llwybrau at Ieithoedd Cymru yw cynyddu nifer y rhai sy’n astudio ieithoedd o’r ysgol i’r brifysgol. Mae’n annog pobl ifanc i arddel agwedd gadarnhaol at ddysgu ieithoedd, ac yn hyrwyddo ieithoedd fel sgil hanfodol.
  1. Cyllidir CILT Cymru gan Lywodraeth Cymru, ac fe’i rheolir gan CBAC.