DATGANIAD I’R WASG – Llwybrau at Ieithoedd Cymru Cystadleuaeth Genedlaethol y Spelling Bee 2015 – Y Rownd Derfynol

Digwyddiad: Llwybrau at Ieithoedd Cymru Cystadleuaeth Genedlaethol y Spelling Bee 2015 – Y Rownd Derfynol

Ble:                 Adeilad y Frenhines (De), Prifysgol Caerdydd, Caerdydd CF24 3AA     

Pryd:              Dydd Iau, 2 Gorffennaf 2015, 12.30 y.p. – 5.15 y.p.

Cyswllt:         Ellie Jones, Llwybrau at Ieithoedd Cymru
ellie.jones@routesintolanguagescymru.co.uk
029 2026 5410

Su yn y Brifddinas wrth i Sillafwyr Cyflym Lanio

Ar Ddydd Iau, 2 Gorffennaf, bydd Prifysgol Caerdydd yn cynnal y bumed rownd derfynol genedlaethol flynyddol o gystadleuaeth llythrennedd. Bydd disgyblion o bob rhan o Gymru yn dod at ei gilydd i gystadlu mewn cystadlaethau Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg a Chymraeg 2il Iaith, pob un yn gobeithio cael eu coroni y Frenhines (neu Frenin!) y Gwenyn o’r Gystadleuaeth Genedlaethol y Spelling Bee 2015 Llwybrau at Ieithoedd Cymru.

Mae’r 55 o ddisgyblion hyn o 22 o ysgolion eisoes wedi cystadlu mewn rowndiau blaenorol a gynhaliwyd trwy gydol y flwyddyn. Wedi llwyddo mewn cystadlaethau dosbarth ac ysgol, bydd y digwyddiad hwn yn croesawu’r Flwyddyn 7 orau o sillafwyr amlieithog yng Nghymru. Ers ei lansio ym mis Medi, mae’r gystadleuaeth wedi cael ei chynnal mewn ysgolion ledled y wlad, gyda phob un o’r tri cham yn cyflwyno 50 gair ychwanegol i ddysgu. Felly, bydd y disgyblion hyn yn cael eu profi o gronfa o 200 o eiriau.

Meddai Ellie Jones, Rheolwr Prosiect Llwybrau at Ieithoedd Cymru, “Y digwyddiad hwn yw uchafbwynt ein blwyddyn yn Llwybrau at Ieithoedd Cymru. Rydym yn gwybod pa mor galed mae’r disgyblion wedi bod yn gweithio i gyrraedd y pwynt hwn ac rydym yn disgwyl diwrnod cyffrous iawn wrth i ni groesawu’r ‘la crème de la crème’, neu hyd yn oed ‘le miel du miel’, o sillafwyr amlieithog i Gaerdydd.”

Mae’r gystadleuaeth yn cael ei chefnogi gan y Comisiwn Ewropeaidd a bydd cynrychiolwyr o Swyddfeydd Llundain a Chaerdydd yn bresennol i gynnig eu cefnogaeth a llongyfarchiadau.

DIWEDD

Ymholiadau gan y wasg at: Ellie Jones, Rheolwr Prosiect Llwybrau Cymru,
e-bost: ellie.jones@routesintolanguagescymru.co.uk , tel: 029 2026 5410

Gwefan Llwybrau at Ieithoedd Cymru: www.routesintolanguagescymru.co.uk
Nodiadau i olygyddion:

Bydd y Rownd Derfynol Cystadleuaeth Genedlaethol y Spelling Bee Llwybrau at Ieithoedd Cymru 2015 yn cael ei gynnal ym Mhrifysgol Caerdydd ar Ddydd Iau, 2 Gorffennaf 2015. Bydd y gystadleuaeth yn dechrau am 12:30 y.p. ac yn gorffen am 5.15 y.p.

Trefnir y gystadleuaeth gan Llwybrau at Ieithoedd Cymru. Mae’r rownd derfynol genedlaethol yn cael cymorth gan y Comisiwn Ewropeaidd, CILT Cymru, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Bangor ac Ysgol Gyfun Gŵyr.

Mae gan yr ysgolion canlynol ddisgyblion sy’n cymryd rhan yn y rownd derfynol genedlaethol o’r gystadleuaeth hon:

 1. Caerleon Comprehensive School
 2. Bishop Gore Comprehensive School
 3. Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
 4. Ysgol Glanymor
 5. Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr
 6. The Cathedral School
 7. Ysgol Gyfun Bro Edern
 8. Howell’s School
 9. Cyfarthfa High School
 10. Corpus Christi RC High School
 11. Ysgol Gyfun Llangynwyd
 12. Ysgol Dyffryn Aman
 13. Ysgol Bro Dinefwr
 14. Bryngwyn School
 15. Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
 16. Coedcae Comprehensive School
 17. Ysgol Uwchradd Caergybi
 18. Ysgol Penglais
 19. St Joseph’s Catholic and Anglican High School
 20. Ysgol Eirias
 21. Ysgol Emrys Ap Iwan

Am flas o’r gystadleuaeth hon, gall y rownd derfynol genedlaethol 2011 gael ei gweld drwy ddilyn y ddolen hon http://www.youtube.com/watch?v=Jwfj5B7kngA&feature=plcp

Dyfeisiwyd y cysyniad o’r Spelling Bee amlieithog gan Jane Driver, athrawes ieithoedd yn Swydd Caergrawnt. Mae disgyblion Blwyddyn 7 hefyd yn cystadlu mewn Cystadleuaeth Genedlaethol yn Lloegr sy’n rhedeg yn gyfochrog â’r gystadleuaeth yng Nghymru.

Datblygwyd y rhaglen Llwybrau at Ieithoedd gan dri sefydliad yn gweithio mewn partneriaeth: Cyngor y Prifysgolion ar gyfer Ieithoedd Modern (UCML), Canolfan Pwnc yr Academi AU ar gyfer Ieithoedd (LLAS) a CILT, y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ieithoedd. Caiff y rhaglen Llwybrau at Ieithoedd ei chydlynu gan dîm ym Mhrifysgol Southampton, dan gyfarwyddyd yr Athro Michael Kelly: http://www.routesintolanguages.ac.uk/

Caiff Llwybrau at Ieithoedd Cymru ei ariannu gan Brifysgol Caerdydd, Prifysgol Bangor, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Cyngor Prydeinig Cymru a CBAC.

Caiff Llwybrau at Ieithoedd Cymru ei reoli gan CBAC.