BLOG GWADD: Disgyblion Abertyleri Yn Ysbrydoli Athrawon

Disgyblion Abertyleri Yn Ysbrydoli Athrawon 

Gwahoddwyd adran ieithoedd Ysgol Gyfun Abertyleri i fod yn westai ac i siarad yng nghynhadledd Genedlaethol ar gyfer Ieithoedd CILT Cymru yng Nghaerdydd yr wythnos ddiwethaf. Fe wnaeth Abigail Hucker, Darren Davies a Leah Phillips sy’n ddisgyblion o flwyddyn 9 ac yn astudio TAGU mewn ieithoedd i siarad am eu profiadau o fod yn Llysgenhadon Iaith, a gefnogir gan CILT Cymru a Llwybrau Cymru, ac o fod yn rhan o’r cynllun Mabwysiadu Dosbarth a gefnogir gan Llwybrau Cymru.

Fe siaradodd Mrs Melanie Gill, Pennaeth yr Adran Ieithoedd yn Abertyleri, yn gyntaf gan roi braslun o’r prosiectau a dangos sut y maent wedi cyfrannu at y twf mewn niferoedd yn astudio ieithoedd dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac wedi cyfrannu at greu awyrgylch hwyl a realistig i’r disgyblion i ddatblygu eu sgiliau iaith. Mae’r prosiectau wedi rhoi cyfle i’r disgyblion i siarad gyda myfyrwyr sydd yn byw ac yn gweithio dramor trwy wefannau tebyg i Edmodo (safle cymdeithasu addysgol ar-lein) a trwy wylio cyfres o fideos addysgol wedi eu creu yn arbennig iddyn nhw gan fyfyrwyr prifysgol.

Fe soniodd Abigail am ei phrofiad o fod yn Lysgennad Iaith a sut y mae’r cyfle wedi ei helpu i ddatblygu fel person ac i fagu hyder. Fe wnaeth hi fwynhau cwrdd yn fisol i drafod cynnal digwyddiadau, boreau coffi a chystadlaethau ar gyfer disgyblion ifancach. Trafododd Leah sut y gwnaeth y Cynllun Mabwysiadu Dosbarth beri iddi fwynhau ei gwersi yn fwy a sut y gwnaeth Imran Haq, Llysgennad Iaith o Brifysgol Abertawe, ei hysbrydoli i astudio Sbaeneg a Cymraeg ar gyfer TGAU. Ychwanegodd Darren fod Mary  Gartside, myfyrwraig o brifysgol Caerdydd sy’n rhan o’r cynllun Mabwysiadu Dosbarth eleni, wedi ei alluogi i ddysgu mwy am ddiwylliant Mecsicanaidd ac i drefnu parti i ddathlu ‘Diwrnod y Meirw’. Yn ystod y parti i flwyddyn 8 gosododd Mary her iddynt brofi danteithion Mecsicanaidd e.e. siocled tsili peth a ffrwyth leim a tsili!

“Roedd y profiad yn anhygoel i’r tri ohonom. Roedd gofyn i mi siarad am fy mhrofiad fel llysgennad iaith o flaen llawer o athrawon a phobl proffesiynol o Gymru. Ar ôl hyn fe wnaeth sawl person ein llongyfarch am siarad o flen cynnlleidfa a dweud ein bod wedi ei ysbrydoli i gynnal y prosiectau yn eu hysgol nhw. Dywedwyd hefyd ein bod yn edrych yn smart iawn yn ein gwisg ysgol.” Abigail Hucker – 13 oed.

 

Mrs Melanie Gill – Pennaeth yr Adran Ieithoedd, Ysgol Gyfun Abertyleri