Disgyblion dawnus yn mwynhau Dysgu Ieithoedd

Yn ystod mis Gorffennaf fe wnaeth myfyrwyr ol-raddedig o’r Ysgol Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Bangor gynnal sesiynau i ysgolion oedd yn cymryd rhan yn y Rhaglen Dawn a Chyfle (TOP). Roedd yr ysgolion hyn yn cynnwys Ysgol Bryn Elian, Ysgol Gyfun Llangefni, Holywell High School, Ysgol Dyffryn Ogwen ac Ysgol Glan y Môr gyda 15 disgybl ym mhob grŵp. Cafodd y disgyblion y cyfle i ddysgu ffeithiau am ieithoedd ac astudio ieithoedd ym Mhrifysgol Bangor. Buont yn cymryd rhan mewn sesiwn flas ar iaith newydd gan ddysgu rhifau a mwynhau chwarae rowndiau cystadleuol o fingo. Cawsant hefyd y cyfle i gymryd rhan mewn cwis yn arddull ‘Who Wants to be a Millionaire? Cynhaliwyd un o’r sesiynau yn ddwyieithog mewn Saesneg a Chymraeg. Ar ddiwedd y dydd fe wnaeth bob un wnaeth gymryd rhan fynd ag adnoddau iaith gartref gyda nhw a ddarparwyd gan Lwybrau at Ieithoedd Cymru ac Europe Direct. Roedd yr adborth gan yr ysgolion yn gadarnhaol iawn ac roedd yn wych gweld y disgyblion mor frwdfrydig am ddysgu iaith!