Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 2010

Eleni oedd y flwyddyn gyntaf i Lwybrau at Ieithoedd Cymru ymweld â’r Eisteddfod flynyddol yn Llangollen, ond mae’n sicr mae nid hwn fydd y tro olaf! Rydym yn falch i adrodd y cawsom wythnos arbennig! Fe wnaethom gyfarfod a cymaint o ieithyddion brwdfrydig o ledled byd fel ein bod wedi dychwelid o’r ŵyl yn llawn egni a brwdfrydedd ynglŷn ag ieithoedd yng Nghymru.

Bu ein diwrnod cyntaf ar y maes yn sicr yn un prysur ac fe groesawom dros 500 o blant i’r stondin a oedd yn ymweld fel rhan o ddiwrnod ieuenctid yr Eisteddfod. Cafodd yr ymwelwyr gyfle i ddylunio bag eu hunain gan ddefnyddio baneri a brawddegau mewn ieithoedd eraill fel ysbrydoliaeth. Sbaeneg ac Almaeneg oedd hoff ieithoedd y dydd yn sgil y gêm fawr Cwpan y Bwyd oedd dod rhwng y ddwy wlad. Yn sicr, fe ddechreuwyd sawl trafodaeth ynglŷn â dysgu ieithoedd a theithio’r byd o ganlyniad i Gwpan y Byd.

Fe wnaethom lansio cystadleuaeth boster ar yr ail ddiwrnod a chyn hir roedd gennym nifer fawr o bosteri lliwgar yn addurno’n waliau cynfas. Parhawyd y gystadleuaeth am weddill yr wythnos a chawsom waith caled iawn yn dewis enillydd bob dydd.

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn ddigwyddiad arbennig iawn. Mae’n dod a phobl ledled y byd at ei gilydd i arddangos eu traddodiadau amrywiol a diwylliant yn ogystal â hyrwyddo’r neges heddwch. Rydym yn teimlo’n freintiedig iawn i fod yn rhan o’r ŵyl eleni ac yn edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf yn barod!