Enillwyr Cystadleuaeth Mamiaith Ail Iaith 2013

Yn gynharach yn y flwyddyn fe lansiwyd y gystadleuaeth farddoni amlieithog Mamiaith Ail Iaith 2013 yma yng Nghymru i roi’r cyfle prin i bobl ifanc, rhwng 9 a 18 oed, i gydnabod a ddathlu ieithoedd eu cartref (nid Saesneg na Chymraeg) ac i fod yn greadigol gydag ieithoedd sy’n cael eu dysgu yn yr ysgol (Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg neu Eidaleg). Gwahoddwyd yr enillwyr i gymryd rhan mewn digwyddiad arbennig iawn a gynhaliwyd ar Ddydd Iau, 7fed Tachwedd ym Mhrifysgol Manceinion ac yno fe wnaeth enillwyr o Loegr ymuno a nhw. Gweler isod rhestr o enilwyr cystadleuaeth Mamiaith Ail Iaith 2013 ynghyd a’i darnau a cerddi buddugol.

 

Kaya Jones – Blwyddyn 6 / Year 6
Ysgol Bro Eirwg
Enillydd y Gystadleuaeth Ail Iaith (Bl. 5-6) 2013
Winner of the Other Tongue Competition (Yr. 5-6) 2013

Cliciwch yma i weld cerdd Kaya.
Isabel Libut – Blwyddyn 8 / Year 8
St. Joseph’s Catholic and Anglican High School
Enillydd y Gystadleuaeth Mamiaith (Bl. 7-9) 2013
Winner of the Mother Tongue Competition (Yr. 7-9) 2013

Cliciwch yma i weld darn Isabel.
Samuel Brookes – Blwyddyn 9 / Year 9
The Cathedral School
Enillydd y Gystadleuaeth Ail Iaith (Bl. 7-9) 2013
Winner of the Other Tongue Competition (Yr. 7-9) 2013

Cliciwch yma i weld cerdd Sam.

 

Barbora Kandurova – Blwyddyn 10 / Year 10
Cathays High School
Enillydd y Gystadleuaeth Mamiaith (Bl. 10-11) 2013
Winner of the Mother Tongue Competition (Yr. 10-11) 2013

Cliciwch yma i weld darn Barbora.

 

Ermine Geoghan – Blwyddyn 10 / Year 10
Ruthin School
Enillydd y Gystadleuaeth Ail Iaith (Bl. 10-11) 2013
Winner of the Other Tongue Competition (Yr. 10-11) 2013

Cliciwch yma i weld cerdd Ermine.