Enillwyr Rownd Derfynol y Spelling Bee 2014

Cynhaliwyd Rownd Derfynol Genedlaethol Cystadleuaeth ‘Spelling Bee’ Llwybrau at Ieithoedd Cymru 2014 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, ar 19 Mehefin.  Roedd yn ddigwyddiad ardderchog gyda’r 25 sillafwr amlieithog gorau o ledled Cymru yn dod at ei gilydd i gystadlu yng nghystadlaethau Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg a Chymraeg 2ail Iaith gyda phob cystadleuydd yn gobeithio cael ei enwi fel Pencampwr Cystadleuaeth Genedlaethol ‘Spelling Bee’ Llwybrau at Ieithoedd Cymru.

Roedd y beirniaid yn falch iawn gyda safon uchel y gystadleuaeth yn y ddwy rownd ranbarthol ym mis Ebrill, ac roedd yn amlwg bod y cystadleuwyr wedi cael eu hysbrydoli i ymarfer yn rheolaidd gan fod y safon i’w weld yn uwch fyth yn y rownd derfynol.

Daeth pob disgybl Blwyddyn 7 i’r llwyfan ym mhresenoldeb eu cyd-gystadleuwyr, cefnogwyr, athrawon a gwesteion arbennig: Mr John Evans o’r Comisiwn Ewropeaidd; y Cynghorydd a Maer Aberystwyth, Brenda Harries; a Natalio Ormeño Villajos o’r Consejería de Educación Sbaeneg. Er bod rhai o’r cystadleuwyr yn nerfus, roedd pob un ohonynt wedi sillafu yn hyderus ac yn glir ac yn gyflym iawn. Yn dilyn sefyllfaoedd marwolaeth sydyn yn y gystadleuaeth Ffrangeg a Chymraeg Ail Iaith, roedd y beirniaid yn hapus i gyhoeddi’r enillwyr canlynol:

SBAENEG

1af – Eleanor Elassal – Howell’s School
2il – Razanne Ahmed – Howell’s School
3ydd – Ritika Khot – Howell’s School
4ydd – Amelia Harris – Howell’s School

CYMRAEG AIL IAITH

1af – Jasneet Dhaliwal – Howell’s School
2il – Sophie Hayes – Ysgol Bro Dinefwr
3ydd – Morwenna Brown – Howell’s School

ALMAENEG

1af – Aishu Reddy – Howell’s School
2il – Hana Karim – Howell’s School
3ydd – Holly Bostock – Howell’s School
4ydd – Olivia Bear – Ysgol Bro Edern

FFRANGEG

1af – Tanya Enoch – Howell’s School
2il – Twm Aled – Ysgol Bro Morgannwg
3ydd – Tomos Jones – Ysgol Maes Garmon
4ydd – Michael Pritchard – Ysgol Maes Garmon

Llongyfarchiadau i bawb!

Hoffem ddiolch i bob cystadleuydd am gymryd rhan yn ystod y flwyddyn ac i’w athrawon am gefnogi’r gystadleuaeth y flwyddyn hon.

Bydd cystadleuaeth y ‘Spelling Bee’ ar gyfer y flwyddyn hon yn cael ei lansio ar Ddiwrnod Ewropeaidd Ieithoedd.  Cadwch olwg allan am ragor o wybodaeth ar ein gwefan a hefyd am y system gofrestru ar-lein newydd sbon.