Diwrnod Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd – am ddathliad!

Rydym yn hapus iawn i roi gwybod i chi fod ein dathliad ar gyfer y Diwrnod Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd

yn llwyddiant ysgubol. Fe wnaethom nodi’r digwyddiad gyda Diwrnod Llawn Hwyl i’r Teulu yng Nghanolfan y Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd ac roedd y digwyddiad yn sicr yn llawn hwyl.

Dechreuom gyda pherfformiad Bleu de France gan y cwmni Theatr Whisper & Shout. Cymerodd nifer o ymwelwyr ran yn y perfformiad (gan gynnwys staff Llwybrau at Ieithoedd!) ac fe ddysgom ni gyd ychydig o Ffrangeg.
Roedd y set nesaf o berfformiadau gan ddisgyblion o ysgolion lleol. Roeddem wrth ein bodd gyda lleisiau canu swynol a thalent gerddorol Ysgol Pencae; cawsom ein syfrdanu gan deulu o Ysgolion Cynradd Radyr gyda’u rap Ffrangeg gwych a’u dawnsio; ac yn olaf fe ddaeth Ysgol Bishop Childs a’r perfformiadau i ben gyda chan Ffrangeg ffantastig â chyfeiliant gitâr.

Yn y cyfamser, roedd nifer o ymwelwyr yn mwynhau teithiau cefn y llwyfan yn y Gymraeg, Ffrangeg ac Almaeneg ac roedd eraill yn gwella ar eu sgiliau ieithoedd mewn sesiynau blas ar yr Almaeneg, Japanëeg a Tsieinëeg Mandarin. Trwy gydol y dydd roedd peintio’r wyneb yn boblogaidd iawn, ac fe ychwanegodd nifer o bobl i’n poster aml ieithol. Roedd hefyd helfa drysor o amgylch y ganolfan ac arddangosfa yn darparu gwybodaeth ynglŷn â dysgu ieithoedd a sefydlu cysylltiadau rhyngwladol.

I orffen y digwyddiad, roedd sesiwn ar ddrymio Affricanaidd a wnaeth arwain at y diweddglo mawr; Y Gân Fawr. Fe ymunom i gyd i ganu ‘Mae’r Llew Yn Cysgu Nawr’ mewn 7 iaith (Cymraeg, Saesneg, Ffrangeg, Eidaleg, Almaeneg, Portiwgaleg a Tsieinëeg Mandarin ).

Hoffwn ddiolch i’r perfformwyr i gyd a’r ymwelwyr a ddaeth ar y dydd i gyd ddathlu’r Diwrnod Ewropeaidd ar Gyfer Ieithoedd- gobeithiwn y cawsoch cymaint o hwyl a ni!
Llongyfarchiadau i enillwyr yr helfa drysor:

• 6 ac o dan: Rufus
• 7-11 mlwydd oed: Florence
• 12-14 mlwydd oed: Isaac
• Oedolyn: Hywel

Poster, très, sehr, muy, molto, bahuta, bardzo hir iawn – y canlyniad:
• Cyfanswm nifer o bosteri A4: 962
• Cyfanswm yr hyd: 288.6m
Gellir gweld lluniau o’r dydd ar ein tudalen Flikr.